Регистрация за обучителен семинар с д-р Кирил Динов: 4/12/2021- запис

ЗАПИС от 13/11/2021. Повтаряне на семинара в ZOOM на 4/12/2021. Необходима е регистрация!

 

РЕГИСТРАЦИЯ