РЕЗЮМЕТА, Colloquiunm dental 2015, Italy

Резюмета на лекциите, които ще бъдат представени на 23 и 24 октомври 2015 г. на Денталния Колоквиум в Италия на тема: ДИГИТАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ – НЕОГРАНИЧЕНИ ЧОВЕШКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПЕТЪК, 23 ОКТОМВРИ 2015

09.00 – 10.00 ч.

Духът на времето във възстановителната дентална медицина

Вили Гелер, зъботехник

Вили Гелер, зъботехник (Mdt. Willi Geller)

Джузепе Алес

Джузепе Алес, зъботехник (Mdt. Giuseppe Allais)

Реконструктивната дентална медицина е претърпяла значително развитие през последните 20 години. Естетичната имплантатна и реконструктивна дентална медицина се развиват експоненциално. Новите техники веднага намират приложение и понякога резултатът, постигнат с тях, е дори по-добър от естествените зъби. Този значителен напредък е взаимосвързан с разработването на нови материали, притежаващи оптически характеристики подобни на естествените тъкани, които позволяват техниката на работа да е по-акуратна и прецизна. Едновременно с това обаче, новите техники са по-инвазивни в сравнение с по-старите и обикновено отличните естетични резултати са продукт на добра първоначална ситуация. Понякога се налага да се запитаме дали нашата работа наистина подобрява оралното състояние на пациента, който лекуваме. Съществуват ли нови техники, които едновременно да подобряват не само естетичния статус на пациента, но в същото време да запазват и оралното му здраве? Можем ли да определим това като „духът на времето”?

10.00 – 10.35 ч.

Функционална естетика

Mdt. Stefan Schunke

Щефан Шунке, зъботехник (Mdt. Stefan Schunke)

Бих желал да представя на тази конференция концепцията си за функционална естетика. Функцията и естетиката често са обсъждани и описвани поотделно, но моето лично убеждение е, че те са пряко свързани една с друга. По време на тази конференция ще представя как чрез функцията се постига подходяща и  устойчива естетика. Като оставим това настрана обаче, на първо място съзирам проблеми в общуването между пациент, зъболекар и зъботехник. Това се отнася и за възпроизводимостта. Макар че темата за функцията е доста трудна, лично аз съм убеден, че стабилните, дълготрайни естетични резултати и удовлетвореността на пациента могат да бъдат постигнати само и единствено чрез адекватна функция.

10.35 – 11.10 ч.

Иновации в традициите на тоталното протезиране

Mdt. Antonio Zollo

Антонио Дзоло, зъботехник (Mdt. Antonio Zollo)

Докладът, който ще представя на този дентален форум предлага научно базиран протокол на работа, който описва пред участниците в конференцията няколко нови начина на работа посредством нови технологии в областта на конвенционалното тотално протезиране.

Протоколът позволява на лекаря по дентална медицина и/или на зъботехника да подобрят някои от класическите си техники, въвеждайки нови технологии и да продължават да постигат високо качество на протезите и на крайния резултат.

11.40 – 12.30 ч.
Изкуството и CAD/CAM технологиите: отлично съчетание за имплантатни възстановявания

Mdt. Domenico CascioneЦелите на тази лекция са:
1) Да представи систематичен подход, основан на познанията, принципите и техниките, така че да могат да бъдат постигнати предвидими резултати при предизвикателни имплантологични случаи.
2) Критерии за мениджмънт на тъканите около имплантатното възстановяване и подход за неинвазивно конструиране на мостова конструкция. Представяне на клиничен случай, съчетавайки изкуство и CAD/CAM технология.
3) Значението на правилната диагноза, планирането на лечението и комуникацията с пациента и екипа. Към необратимо лечение се пристъпва, само когато пациентът е поставил положителна оценка на поставените временни конструкции. Представените техники в тази статия се позовават на комбинация от керамични системи, които задоволяват функционалните изисквания и постигат приемлива червено-бяла естетика.
Имплантатно поддържаните фиксирани възстановявания са подходящ вариант за лечение на пациенти с недостатъчен обем кост. Технологията на компютърно подпомогнатият дизайн  (CAD/CAM)  ни осигурява ефективно лечение. Като допустим вариант за такъв тип конструкции се препоръчва титаниева траверса, върху която се фиксират блендирани с керамика циркониево оксидни корони или металокерамични корони. Меките тъкани се оформят посредством композитни материали. Алтернативен метод на лечение е изработването на мандибуларни и максиларни имплантатно поддържани фиксирани възстановявания със системата CAD/CAM.

12.30 – 13.10 ч.
Иновативни концепции за лечение и рехабилитация на износено съзъбие

Dr. Daniel Edelhoff

проф. д-р Даниел Еделхоф (Prof. Dr. Daniel Edelhoff)

Предвидимите естетика и функция на финалното възстановяване на пациент с износено съзъбие се нуждаят от подход, съчетаващ клиничните и техническите аспекти на работата в екип между зъболекар и зъботехник. Систематичната концепция включва щателен план на лечение с диагностичен восъчен моделаж, който определя избора на материал, зъбната препарация, мениджмънт  на меките тъкани и изработване на подходящи временни конструкции. Провизорните възстановявания играят съществена роля в комуникацията между пациента и денталния екип и същевременно с това подобряват предвидимостта на крайния резултат. CAD/CAM – технологията може да обогати тази концепция чрез иновативни диагностични опции като дигитална регистрация на динамична оклузия, 3D лицев скенер и достъп до подобрени възстановителни материали. Новите поколения полимери предлагат варианти за лечение, които осигуряват изработването на дългосрочни временни конструкции, както и минимално инвазивен или неинвазивен подход за тестване на финалните възстановявания. Тази лекция ще представи модерни концепции за лечение и рехабилитация на изтрито съзъбие, както и иновативни подходи за имплантатни супраструктури.
Ключови моменти: Естетичен и функционален анализ; Избор на материал; Нови поколения полимери;  Изцялокерамични възстановявания; CAD/CAM  технология; Дигитално нанасяне; Иновативни имплантатни супраструктури.

14.20 – 15.10 ч.
Влиянието на технологиите CAD/CAM върху дизайна на имплантатните абатмънти и свойствата на техните повърхности върху мукогингивалното здраве и естетиката

Dr. Peter Gehrke

д-р Петер Герке (Dr. Peter Gehrke)

Mdt. Carsten Fischer

Карстен Фишер, зъботехник (Mdt. Carsten Fischer)

Влиянието на технологиите CAD/CAM върху дизайна на имплантатните абатмънти и свойствата на техните повърхности за мукогингивалното здраве и естетиката.
Съществуват значителни доказателства, подкрепящи виждането, че дългосрочният успех на имплантатните възстановявания зависи от периимплантатната интеграция на меките тъкани, която служи като защитна бариера между оралната среда и подлежащата периимплантатна кост. Периимплантатната мукоза обикновено се асоциира с хиповаскуларизация и наличие на хипоцелуларна цикатрициална тъкан. В сравнение с периоданталните тъкани около естествените зъби, тази тъкан е имунологично недоразвита и притежава слаба резистентност на бактериална колонизация. В резултат на това е редно да се избягват фактори, които могат да доведат до възпаление на периимплантатните тъкани – като бактериална акумулация, механично пренатоварване, неправилно планирани протетични конструкции. Имплантатните абатмънти представляват част от имплантатната супраструктура и влизат в директен контакт с прилежащите тъкани. По този начин те влияят върху профила и здравето на меките тъкани. Материалът и дизайнът на имплантатния абатмънт, както и техниката на фиксиране на надлежащата корона (завинтена или циментирана) са от огромно значение за качеството на връзката със заобикалящата мукоза. В лекцията ще бъдат представени резултатите от скорошни изследвания върху биосъвместимостта на материалите, фрактурната резистентност, повърхностната топография и почистваща повърхност на CAD/CAM изработени абатмънти. Целта на лекцията е да се подчертае значението на концепцията за биологично лечение при мекотъканната и твърдотъканната интеграция. Те се асоциират с различни витални параметри, характеристики на компонентите на имплантатите, които са основата за успешна остеоинтеграция на имплантата.

15.10 – 15.50 ч.
CAD/CAM: приложения в тоталното протезиране

Prof. Dr. Carlo Marinello

проф. д-р Карло Маринело (Prof. Dr. Carlo Marinello)

Демографските данни все още сочат висока степен на тотално обеззъбяване. Съществуват множество възможности за лечение на цялостно обеззъбени пациенти, но това винаги е представлявало предизвикателство пред лекаря по възстановителна дентална медицина от гледна точна на биологичните, естетични и функционални аспекти. CAD/CAM технологията промени не само използваните материали и методи, прилагани за конструиране на снемаеми възстановявания, но и подобри значително качеството на крайния резултат. В лекцията ще бъдат представени различни клинични решения, подкрепени с тяхното научно обяснение. Ще бъдат разяснени различни CAD-CAM процедури за изработване на цели акрилни протези, както и по-сложни високотехнологични керамични супраструктури. Приложението на CAD/CAM технологиите има редица предимства пред традиционното конструиране на снемаеми акрилни възстановявания. CAD-CAM изработените протези редуцират  клиничното време, осигуряват на пациента по-ефективна дъвкателна функция и влияят позитивно върху качеството на живот.

15.50 – 16.30 ч.
Планиране и управление на случаи, при които зъбите не могат да бъдат спасени – имплантатно базирани протези

Dr. Leonello Biscaro

д-р Леонело Бискаро (Dr. Leonello Biscaro)

Mdt.-Massimo-Soattin

Масимо Соатин, зъботехник (Mdt. Massimo Soattin)

Когато един зъб е определен като неспасяем, се създават проблеми от различно естество. Планирането в такива случаи е усложнено, тъй като липсват анатомични, естетични и функционални параметри, които могат да ориентират зъболекаря. Друг проблем е обстоятелството, че по време на лечението е редно да се осигури комфорт на пациента, който да му позволи добро качество на живот по време на терапията, тъй като остатъчното съзъбие притежава ограничени възможности. Следователно е редно да бъде приложен метод на анализ и планиране, който от една страна да позволява на денталния лекар да дискутира с пациента терапията, а от друга – да му позволи да организира лечението по възможно най-добрия начин, съобразно биологичните и ергономичните критерии.

17.10 – 18.00 ч.
Дигитална минимално инвазивна дентална медицина

Prof. Dr. Petra Guess

проф. д-р Петра Гес (Prof. Dr. Petra Guess)

Mdt. Enrico Steger

Енрико Щегер, зъботехник (Mdt. Enrico Steger)

Eстетичната рехабилитация на цяла устата при силно компрометирани зъби представлява голямо предизвикателство за клиницисти и зъботехници.
Виртуалното планиране и дизайнът на денталните възстановявания се превръща постепенно във важен фактор в модерната дентална медицина и зъботехниката. Работният процес в зъботехническата лаборатория все повече се цифровизира и съществува тенденция към дигитализиране на пълния обем от работа. Напредъкът в разработването на изцялокерамични системи, дигиталното планиране и конструиране на широка гама от възстановявания дават възможност за формиране на дефект-ориентирани иновативни концепции за лечение на компрометирано съзъбие. Дигиталното сканиране на лицето и новите CAD/CAM технологии предлагат стандартизиран производствен процес, което води до постигане на надежден и предвидим и не на последно място икономически изгоден работен процес при възстановяване на компрометирани зъби, вкл. и надимплантатни конструкции. Някои конструкции все още представляват голямо предизвикателство за клиницистите и зъботехниците – например цялостната естетическа рехабилитация на сериозно компрометирано съзъбие. За разрешаване на такъв тип сложни клинични случаи се изисква оптимизиране на работния процес, което значително подобрява предвидимостта на крайния резултат от лечението. Промяната на парадигмата във фиксираното протезиране от традиционни до минимално инвазивни подходи на лечение се доказва от клинично дългосрочния успех на изцялокерамичните възстановявания. Лекцията ще представи серия от случаи и научни доказателства, отнасящи се до клиничния успех на изцялокерамичните материали и минимално инвазивни методи на лечение. Не бива да забравяме обаче, че дигитализирането на денталната медицина крие и някои рискове. Затова си струва да се замислим, колко важни са мануалните умения на зъботехника в ера, контролирана от компютри и нови технологии? Имат ли те въобще някакво значение? Или съвременният зъботехник се е превърнал в роб на електронниката? В лекцията ще се анализират плюсовете и минусите на дигиталната срещу конвенционална зъботехника, като освен това ще бъде представена прогноза за бъдещето на денталната медицина и зъботехниката и свързаните с тях нови технологии.

 

18.00 – 18.50 ч.
Изцялокерамични възстановявания: изкуството зад дизайна

Mdt. Nondas Vlachopoulos

Нондас Влахопулос, зъботехник (Odt. Nondas Vlachopoulos)

Съвременната естетична дентална медицина разполага с широк спектър от знания, базиращи се на много науки и изкуства. Големият принос на модерните технологии при разработването на материали и машини, комбинирани с днешните модерни производствени техники е ключът към задоволяването на естетическите и функционални изисквания на пациентите. Необходимостта от оптимални резултати в областта на естетиката, функцията и биосъвместимостта, изискват все повече и повече изработването на изцялокерамични възстановявания, имплантати, както и комбинация между тях. Въпреки това познанията, талантът, техниката на работа, артистичните способности и възприятието на зъботехника продължават да бъдат най-важният фактор в създаването на безупречна конструкция. Зъботехникът трябва да притежава способността във всеки един момент да прецени всички фактори, така че да съдейства в подбирането на  подходяща терапия на пациентите. Понякога дори се налага да модифицира техниката си на работа, ако това е необходимо за проектирането и изпълнението на определени конструкции, за да може да се получи най-добрият резултат. В презентация ще бъдат представени стъпка по стъпка ежедневният процес на работа в лабораторията, както и начинът, по който съчетаваме изкуството и технологиите с артистичните ни способности, за да изработим с голям успех и отлична точност всеки отделен клиничен случай. Също така ще бъдат описани  методите на работа и анализ, които ползваме в нашата лаборатория, така че да изберем правилното решение за постигане на оптимален резултат.

СЪБОТА, 24 ОКТОМВРИ 2015

08.50 – 09.40 ч.
Всичко трябва да се прави на ръка? Или дигитално? Или пък успехът е някъде по средата…

Dr. Carlo Poggio

д-р Карло Поджио (Dr. Carlo Poggio)

Mdt. Roberto Bonfiglioli

Роберто Бонфилиоли, зъботехник (Mdt. Roberto Bonfiglioli)

Еволюцията на материали и технологии в последните години разшири възможностите на клиниката и лабораторията предоставяйки им все по-обширни клинични и технически възможности във фиксираното протезиране върху естествени зъби и имплантати. Само преди няколко години повечето естетични фиксирани конструкции се изработваха от металокерамика. Днес съществуват множество алтернативи за всяка клинична ситуация. Съвременните материали предлагат удобството от една страна с различни материали да се постигат сходни протетични конструкции. От друга страна един и същ материал може да бъде използван за изработване на коренно различни възстановявания. Повече или по-малко отличната информация, препарациите, различните изисквания към клиничните етапи могат да бъдат свързани с различни материали и работни подходи. Днес сме затруднени при избора на най-подходящия материал за съответния клиничен случай  поради голямото разнообразие и липсата на информация относно клинични проучвания на съответните характеристики на материалите, базирани на научни доказателства. Затова е редно да бъде изготвен критичен анализ, който да улесни работния процес и да позволи избора на оптимален план на лечение за всеки клиничен случай.

09.40 – 10.30 ч.

Адхезивно възстановяване на протетичната основа: мултидисциплинарен и стратегически подход към лечението.

Dr. Guido Fichera

д-р Гуидо Фикера (Dr. Guido Fichera)

Протетичните възстановявания са обект на обратим и необратим технически и биологичен успех и неуспех. Значителна част от тези неуспехи са тясно свързани с физико-механичните и геометрични свойства на протетичните основи. Затова е важно да се прилагат подходящи материали и техники за възстановянето на този основен елемент от протетичното лечение. Съществуват различни видове предпротетична подготовка, които допринасят за издръжливостта и задържането на протезните конструкции върху препарираните зъби. Многобройни техники и материали се използват за изработването на различни видове предпротетични възстановявания. Факторите, водещи до правилния избор за тези възстановявания корелират предимно с биомеханичните проблеми, а именно анализ на негативното разпределение на функционалните и парафункционалните влияния върху препарирания зъб. Според  научните и клинични доказателства ключът към дългосрочния успех се крие в подходящата проверка на силите, които влияят на протезната конструкция на структурно компрометирани зъби. В някои случаи тази оценка е по-значима от самата техника за реконструкция. От това следва, че установяването на бруксизъм е от изключителна важност. Редом с това протетичното и оклузално планиране трябва да бъде  насочено към максимален контрол на силите. След проверка на качеството и количеството на съответните сили, най-важен фактор в прогнозата и избора на техника за възстановяване са останалите здрави твърди зъбни тъкани. Накрая, но не на последно място е необходимостта от това протетичните конструкции да са безметални. Всичко това допринася за постигането на оптимален краен резултат.
ПЛАН: 1) Дефиниране на предпротетичното възстановяване; 2) Цели на препротетичното възстановяване; 3) Предпротетично възстановяване и биомеханични проблеми: бруксизъм, оклузия и протетично планиране; 4) Комплексно зъбно възстановяване; 5) Здраве на остатъчните твърди зъбни тъкани: стени, шийка на зъба и пулпна камера; 6) Препротетично възстановяване: фиброщифт или изграждане; 7) Препротетично възстановяване с и без щифт: информация; 8) Препротетично възстановяване: оперативна техника.

10.30 – 11.20 ч.

Синергията между денталната практика и лабораторията: връзките на успеха при изработване на денталните протези

Dr. Sidney Kina

д-р Сидни Кина (Dr. Sidney Kina)

Mdt. August Bruguera

Аугуст Бругера, зъботехник (Mdt. August Bruguera)

Теоретичните знания на клинициста и зъботехника са от ключово значение за постигане на оптимален резултат при протетично лечение с висока естетическа стойност при спазване на всички механични изисквания посредством използването на нови концепции, системи и достъпни материали. Подчертаването на всички детайли от естетичното лечението и особено на комуникацията между зъболекаря и зъботехника позволяват критична гледна точка, така че зъболекарят сам да избере правилните параметри за денталната рехабилитация, като същевременно с това се съобразява с червената естетика, устните и лицето на пациента. При това от съществено значение е съставянето на оптимален работен протокол, който да позволи предвидимост на резултатите, както и да подбере най-добрите материали във всеки индивидуален клиничен случай.

11.50 – 12.40 ч.

Микротекстурата в естетичната дентална медицина

Mdt. Nasser Shademan

Насер Шадеман, зъботехник (Mdt. Nasser Shademan)

Тази лекция ще представи уникални микрозъбни художествени решения при различни възстановителни ситуации, които са предизвикателни по отношение на червена и бяла естетика. Тя обхваща много аспекти на техническите и на клиничните стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се постигне успешен и естествено изглеждащ естетически резултат. Презентацията предлага и по-добро разбиране на формите на естествените зъби, техния цвят и текстура, както и изключително важната им роля в планирането на една усмивка, която да е в хармония с формата на лицето на всеки отделен пациент. Ще бъдат представени случаи на единични корони, изработени посредством послойно нанасяне в естетичната зона, неинвазивни и минимално инвазивни микропорцеланови фасети и възстановяване на гингивата.

12.40 – 13.20 ч.

Функционално и естетично директно постериорно възстановяване – опростен подход с инструменти – последна дума на техниката

Dr. Noboru Takahashi

д-р Нобору Такахаши (Dr. Noboru Takahashi)

Директните композитни възстановявания на страничните зъби са се превърнали в съществена възможност за лечение във възстановителната дентална медицина. Но клиничният резултат винаги е силно чувствителен спрямо техниката на работа. Тази лекция ще представи съществени елементи за постигане на оптимални функционални и естетични резултати в директното композитно възстановяване с лесни техники. По-специално внимание ще бъде обърнато на „предвидимост“ и „производителност“ на възстановяванията. Ще бъдат обсъдени всички основни клинични стъпки, включително диагностика, планиране и процедурите на лечение. Концепциите за „3D метод на нанасяне“ и „анатомична навигационна система“ са формулирани от автора. Опростената техника ще бъде демонстрирана стъпка по стъпка, и ще можете да научите как да постигнете естествено изглеждащи полихромни възстановявания в рамките на броени минути. Ще бъдат обсъдени както материалите, така и иновативната техника.

14.10 – 15.00 ч.

Циркониевият диоксид като основа в естетичната имплантология

Mdt. Luc Rutten

Люк Рутен, зъботехник (Mdt. Luc Rutten)

Mdt. Patrick Rutten

Патрик Рутен, зъботехник (Mdt. Patrick Rutten)

Тази презентация ще очертае протетичните концепции в управлението на имплантатни възстановявания в естетичната зона с оглед на постигане на оптимални дългосрочни естетика и стабилност. Акцентът ще бъде поставен върху разбирането и приложението на биологичните фактори и технологии, които влияят върху резултата от лечението. Денталните възстановявания трябва да бъдат така изработени, че да личи отношението към детайла, но и същевременно с това да не се губи от поглед общата картина. Естетиката е комбинация от червено и бяло. Зъботехниката представлява значителен дял в постигането на отличен естетичен резултат – хармония между червена и бяла естетика. Истинското предизвикателство не е в нанасянето на керамиката, а в привеждането на червената и бялата естетика в хармония. Днес естетическите изисквания на пациентите ръководят действията ни – и ние трябва да отговорим на тези изисквания. Керамичнине материали са материалите на бъдещето и това означава, че на преден план излизат изцялокерамичните възстановявания, възстановяванията от цирконий, който заменя метала. Този материал отваря много врати за естетичната имплантология. В този контекст, безметалните възстановявания придобиват все по-голямо значение. Съвременните CAD/CAM технологии най-накрая могат да гарантират постоянно качество и прецизност на безметалните възстановявания. Зъботехниката вече не е просто занаят, а представлява неразделна част от денталната медицина, важна част от лечебния екип. Интердисциплинарният подход е ключа към оптималното справяне със сложни клинични случаи и това ще бъде доказано от представените възстановявания на единични зъби до комплексни множествени възстановявания.

15.00 – 15.40 ч.

Еволюиращата роля на циркония във възстановителната дентална медицина

Prof. Dr. Ariel Raigrodsky

проф. д-р Ариел Райгродски (Prof. Dr. Ariel Raigrodsky)

В тази презентация ще обсъдим свойствата на циркония, както и резултатите от ин витро клинични проучвания на цирконий и циркониеви базирани възстановявания. Лекцията ще се занимава с въпроса за това как развитието на по-нови и по-прозрачни видове цирконий и появата на CAD/CAM технологиите насърчават производството на цирконий базирани възстановявания с двуслойна техника, монолитни възстановявания, или такива с хибриден дизайн, както и производството на имплантатни траверси. Ще бъдат представени изчерпателни клинични случаи за доказване на употребата на циркония, като част от интердисциплинарния подход на лечение.
Целите на тази презентация са: да се получи разбиране на уникалните свойства на традиционните и новите видове цирконий, и как те могат да бъдат приложени в неговата клинична употреба, включително резултати от клинични проучвания.
Освен това ще се опишат техники и технологии на разположение за фабрикуване на циркониеви базирани възстановявания и имплантатни задръжни средства и траверси, изработени посредством CAD / CAM технология.
Ще бъдат обсъдени също предимствата и ограниченията на циркониево базираните възстановявания.

15.40 – 16.20 ч.

Награди