Резюмета „ОКЛУЗИЯ, ФУНКЦИЯ И ЕСТЕТИКА“

Резюмета на лекциите в семинар „ОКЛУЗИЯ, ФУНКЦИЯ И ЕСТЕТИКА“

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: Ролята на оклузията при протетичната рехабилитация., Клаудио Нанини

Ролята на оклузията при протетичната рехабилитация. Нанини

Восъчен моделаж, джигове, лицева дъга, фотографски снимки… това е само част от информацията, която трябва да бъде обменена между лекаря по дентална медицина и зъботехника, за да може протетичната рехабилитация да бъде проведена по възможно най-правилния начин. За да бъдат предвидими резултатите, които постигаме след тази рехабилитация е необходимо да разполагаме с подходящ план на лечение и още няколко неща (работни модели, диагностичен восъчен моделаж, мокъп, хирургични водачи, регистрати и т.н, и т.н….).

На лекцията ще бъдат представени техники, които подчертават значението на използването на лицева дъга за правилно включване на работните модели в артикулатор (с индивидуални или средни стойности по методиката на SAM). На практика съвременните системи (Vertysystem) и материалите от последна генерация (литиев дисиликат e.max) дават възможност на зъботехниците да работят по сигурни техники, които им позволяват постигането на все по-добри естетични и функционални резултати.
Авторът на книгите „Естетика и функция” и “Тотално протезиране по метода на Славичек” ще представи опростен протокол, чрез който лесно могат да се постигнат отлични резултати, които са благоприятни както за пациента, така и за зъболекаря и зъботехника.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЕСТЕТИКАТА. Осем стъпки към мечтаната усмивка, д-р Кирил Динов

Все по-често естетичните изисквания са водещи за нашите пациенти. В много случаи практикуващият зъболекар среща трудности при справянето си с желанията на пациента и нужните процедури, за да бъдат тези желания адекватно изпълнени и дългосрочно успешни.

Някои прости принципи помагат значително за предвидимостта на този успех.
За мен ще бъде удоволствие да поговорим за това по време на този семинар.

Към Програмата на семинара