Резюмета „ОКЛУЗИЯ, ФУНКЦИЯ И ЕСТЕТИКА“

Резюмета на лекциите в семинар „ОКЛУЗИЯ, ФУНКЦИЯ И ЕСТЕТИКА“

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: Ролята на оклузията при протетичната рехабилитация., Клаудио Нанини

Ролята на оклузията при протетичната рехабилитация. Нанини

Восъчен моделаж, джигове, лицева дъга, фотографски снимки… това е само част от информацията, която трябва да бъде обменена между лекаря по дентална медицина и зъботехника, за да може протетичната рехабилитация да бъде проведена по възможно най-правилния начин. За да бъдат предвидими резултатите, които постигаме след тази рехабилитация е необходимо да разполагаме с подходящ план на лечение и още няколко неща (работни модели, диагностичен восъчен моделаж, мокъп, хирургични водачи, регистрати и т.н, и т.н….).

На лекцията ще бъдат представени техники, които подчертават значението на използването на лицева дъга за правилно включване на работните модели в артикулатор (с индивидуални или средни стойности по методиката на SAM). На практика съвременните системи (Vertysystem) и материалите от последна генерация (литиев дисиликат e.max) дават възможност на зъботехниците да работят по сигурни техники, които им позволяват постигането на все по-добри естетични и функционални резултати.
Авторът на книгите „Естетика и функция” и “Тотално протезиране по метода на Славичек” ще представи опростен протокол, чрез който лесно могат да се постигнат отлични резултати, които са благоприятни както за пациента, така и за зъболекаря и зъботехника.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЕСТЕТИКАТА. Осем стъпки към мечтаната усмивка, д-р Кирил Динов

Все по-често естетичните изисквания са водещи за нашите пациенти. В много случаи практикуващият зъболекар среща трудности при справянето си с желанията на пациента и нужните процедури, за да бъдат тези желания адекватно изпълнени и дългосрочно успешни.

Някои прости принципи помагат значително за предвидимостта на този успех.
За мен ще бъде удоволствие да поговорим за това по време на този семинар.

Към Програмата на семинара

 

Facebooktwitterlinkedin Facebookyoutube