Rudi Beckers

rudi beckersRudi Beckers завършва зъботехника в Льовен, Белгия през 1976 г. Професоналният му опит се натрупва в реномирани лаборатории, което го прави много търсен и известен зъботехник.
Работил е в Алфадент през 1981 г. като технически консултант за белгийски клиенти и експорт мениджър за Източна Европа. От 2007 г. има частна зъботехническа лаборатория.
От 1986 г. управлява обучителен център.
Силно е ангажиран в развиването на продукта Ceka-Preci (имплантатни стави).
Експорт мениджър на свободна практика от 1991 г.
Основател на компанията Beckers и кол. от 2009 г.
Официален лидер и лектор на Теорията на Candulor и Gerber (за тотални протези).
Rudi Beckers продължава да поддържа Алфадент и е световно известен и реномиран лектор и ръководител на множество курсове по темата на снемаемите дентални концепции.

Тема: Естетични тотални протези според теорията на Gerber. Начини на свързване в компрометирани ситуации. Изключителни резултати, които променят живота

Към програмата на Колоквиум за зъболекари и зъботехници 14-15 ноември 2014