Снемаеми имплантатно поддържани протези: съвременен терапевтичен подход за цялостна естетична рехабилитация

зъботехник Карло Боромео

Carlo Borromeo, mdt.

д-р Лука Ортензи

dr. Luca Ortensi

РЕЗЮМЕ

Целта на презентацията е да покаже връзките и насоките при проектирането и изработването на една коректна имплантно-поддържана протеза. Ще бъдат анализирани естетичните параметри на лицето, функционалните параметри и скелетния клас. Този анализ води до изработване на правилен лечебен план за всеки отделен пациент и ни насочва в избора на подходяща протетична конструкция. Той ни е необходим и при създаването на естетичната превизуализация на лечението посредством дигитален дизайн на усмивката. Ще бъде представен цялостният протокол за изработването на снемаеми имплантно-поддържани протези.

Очакваме Ви на 12 ноември 2016 г. от 15.30 на лекцията на д-р Лука Ортензи, Карло Боромео – Снемаеми имплантатно поддържани протези: съвременен терапевтичен подход за цялостна естетична рехабилитация

към програмата на Колоквиума 2016