Инфодент 3/2016

списание Инфодент, бр. 3-2016

Съдържание на брой 3/2016

ISSN-1311-9842
юли, 2016
година XVІІ, брой 3 (150)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
страници: 42

цена: 15 лв.

естетика
Мокъпът като ключов елемент от лечебния процес – Attilio Sommella

оклузия и функция
Методично възстановяване на функция и естетика  – Sergey Chikunov

ендодонтия/пародонтология
От книгата Ендо-Пародонтални Лезии – Edoardo Foce

мениджмънт
Комуникират ли успешно зъболекарите със зъботехниците? – гл.ас.Анджей Юшчик, проф. Робърт Кларк, ст.н.с. Дейвид Радфорд

КУРСОВЕ

КНИГИ

АБОНАМЕНТ