Зъботехническа лаборатория 2/2016

ZAB. LAB. 2-2016

СЪДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА II, БРОЙ 2(6)/2016

ЕСТЕТИКА
Керамични фасети върху огнеупорни пънчета  – Laslo Svoboda

ПРОТЕТИКА
Основи на морфологията – Yoshimi Nishimura

Керамиката Cercon Ceram Kiss се среща с глазурните бои Celtra duo stains  – Darko Mehun

АБОНАМЕНТ