Стъпка по стъпка към постигането на отлична естетика

Микеле Орефиче, зъботехник, лектор

Michele Orefice, mdt, Italy

В презентацията ще се демонстрира реализирането на един случай като се започне от формата  до постигането на естетика. Ще се разгледа стъпка по стъпка процеса от поставянето на цели до постигането им. Ще се представи детайлно  лаборният протокол от изучаване на морфологията и моделирането до прилагането на техниките на наслояване и финиране на керамичната текстура и определяне на температурите за печене.

 

Очакваме Ви на 12 ноември 2016 г. от 13.00 на лекцията на Микеле Орефиче – Стъпка по стъпка към постигането на отлична естетика.

към програмата на Колоквиума 2016