Етикет: биодентин

BioRoot™ RCS Възможна ли е промяна на парадигмата за обтуриране на коренови канали?

Въведение Въвеждането на хидравлични материали от калциев силикат за използването им като сийлъри (материали за херметично запечатване) за коренови канали бе последната разработка на базата на формулата на оригиналния минерален триоксиден агрегат (MTA). В първия доклад се съобщава за използването…

Biodentine™: дентин в капсула или нещо повече?

statia-biodentin

Зъбният кариес, травмата и изтриването на зъбите водят до загуба на зъбни структури и последните често биват заменяни с инертни дентални материали, които заместват изгубения обем. Редица интервенции трябва да се предприемат когато здравето на пулпата е застрашено. Първоначално трябва…

Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията: 28 февруари 2015

ТЕМА: Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията Теоретико-практически курс ДАТА: 28.02.2015 г. ЛЕКТОРИ:  Доц. Георги Томов МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  Стара Загора ОРГАНИЗАТОР: W&H България ЛИНК:  към програмата КОНТАКТИ: 0884/76 08 76; 02/854 95 65; e-mail: office.bg@wh.com Въведение в проблема.…