Етикет: бруксизъм

ИНФОДЕНТ 2023

списание Инфодент, бр. 1/23

Съдържание на бр. 1/23 естетика Надежден протокол за циментиране на керамични фасети. Адхезивно циментиране с помощта на композитен цимент Variolink Esthetic – Dr. Roberto Carlos Tello Torres, DDS Възстановяване на горни фронтални зъби  – Dr. Markus Lenhard протетика Водена концепция в естетичната зона. Преглед на хирургичните и протетичните съображения – Dr Stefen Koubi, Gerald Ubassy дигитален анализ Иновативно дигитално диагностично досие – инструмент при лечение…

Зъботехническа лаборатория 2021

бр.1/2021

ГОДИНА VII, БРОЙ 1 (24) / 21 ЕСТЕТИКА Естетични резултати при субструктури с променен цвят. Контрол на яркостта със системата IPS e.max – Dr. Tony Rotondo, Szabolcs Hant ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Дигиталният аксиограф – иновативен инструмент при профилактика на бруксизъм – Д-р Ива Танева, Доц. д-р Тодор Узунов, доктор; Д-р Николай Апостолов, доктор; Николай Филев ПРОТЕТИКА Безметални и снемаеми протетични конструкции, стабилизирани чрез телескоп корони и…

РЕЗЮМЕТА, Colloquiunm dental 2015, Italy

Резюмета на лекциите, които ще бъдат представени на 23 и 24 октомври 2015 г. на Денталния Колоквиум в Италия на тема: ДИГИТАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ – НЕОГРАНИЧЕНИ ЧОВЕШКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПЕТЪК, 23 ОКТОМВРИ 2015 09.00 – 10.00 ч. Духът на времето във възстановителната дентална медицина Реконструктивната дентална медицина е претърпяла значително развитие през последните 20 години. Естетичната имплантатна и реконструктивна дентална медицина се развиват експоненциално. Новите техники веднага…

Инфодент бр. 5/2014

инфодент, бр. 5/2014

ISSN-1311-9842 октомври, 2014 година XV, брой 5 (140) издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД СЪДЪРЖАНИЕ PR Повече от инструмент. Денталните инструменти са отличителният белег на модерните дентални практики. събития Световният дентален конгрес на FDI е събитие с глобална аудитория. протетика Точно регистриране на оклузията с цел подобряване на протетичните резултати – Dr Jeff Scott, DMD Изследавaне на артикулацията при пациенти с бруксизъм и бруксомания с помощта на Т-Scan …