Tag: ендодонтия

сп. Инфодент, бр. 4/2012

Infodent, br. 4 (127), 2012

тема: ЕНДОДОНТИЯ Директно пулпно покритие с BIODENTINE™  – Dr. Till Dammaschke, DDM Личен клиничен опит с BIODENTINE™  – Doc. Dr. Lenka Roubaliková, PhD Отстраняване на сепариран инструмент с нов екстрактор: клинични случаи – Dr. Dominique Martin Интраосална анестезия при ендодонтско…