Етикет: Маркус Хюрцелер

Quintessence, 1/2016

сп. Куинтесенс, 1-2016

СЪДЪРЖАНИЕ протетика – клиника и лаборатория Протетично решение на ортодонтски проблем. Възстановяване на естетиката на наличните зъби – Leonardo Bacherini, DMD; Myra Brennan, DMD естетика – клиника и лаборатория Възстановяване във фронталната област с резервоарна техника. Клиничен случай – Hilal…

Quintessence Int. Bulgaria 4(8) /2013

QI4-2013

СЪДЪРЖАНИЕ Quintessence International Bulgaria брой 4(8) /2013 г ЦЕНА: 40.00 лв. ендодонтия Систематика на ортоградно отстраняване на фрактурирани инструменти от кореновите канали Част 2 – Michael Arnold KЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактурирани фрагменти, диагноза, дентален микроскоп. РЕЗЮМЕ: За успешното отстраняване на фрактурирани…