Tag: Петър Дучев

Petar Duchev

д-р Петър Дучев

Д-р Дучев завършва дентална медицина през 2002 г. във Факултет по дентална медицина към Медицински университет в гр.София. Той е асоцииран член на Европейската академия по естетична стоматология (EAED), член на Американската академия по козметична стоматология (AACD), член на международния…

Мукогингивална пластична хирургия около зъби и импланти: 07 февруари 2015

ТЕМА: Мукогингивална пластична хирургия около зъби и импланти лекционен и практически курс с демонстрация на живо ЛЕКТОР: Д-р Петър Дучев ДАТА: 07.02.2015 г. /събота/, 09:00 – 18:00 ч. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, ул. Георги.С. Раковски №124, Дентална клиника „Петър Дучев“…