Етикет: резюмета

Quintessence 2/20

извънреден ортодонтски брой, август 2020

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 2/2020 2020, година IX, брой 2 (34), Резюмета на ПДФ Ортодонтски възможности за лечение на хиподонтия на горни странични резци – Bjorn Ludwig DMD, Bettina Glasl DMD Възможности и ограничения при ортодонтско лечение на възрастни пациенти с…

Оклузия, естетика и планиране. Елементи от пъзела

резюмета на лекциите в Колоквиум 2016

РЕЗЮМЕ Задълбоченото разбиране на оклузията е  изключително  важно за постигане на естетични и дълготрайни възстановявания. Зъболекарят трябва да може разпознава както оклузалната нестабилност, така и начините за постигане на дъвкателна стабилност. Така ще може да си отговори на въпросите –…

Интердисциплинарен подход за постигане на орална хармония и функция при сложни случаи

резюмета на лекциите в Колоквиум 2016

РЕЗЮМЕ Представяне на клинични случаи, лекувани с помощта на интердисциплинарен подход, включващ ортодонтия, водена хирургия, импланти и протези. Презентацията е за зъболекари и зъботехници, тъй като комплексната естетична рехабилитация изиска работа в екип – клиника и лаборатория. Очакваме Ви на…