Връзка между ТМС и стойката на човека

За връзката между ТМС и стойката на човека

Видео на д-р Паоло Заварела, лектор на 9.12.2017 на семинар на тема „Постурология. Остеопатия“ в зала Конферанс 5, паркхотел Москва от 9:30 ч.

Повече за семинара на следния линк

ТМС – темпоромандибуларната става е основна структура в устната кухина. Ние (лекарите по дентална медицина) обикновено се концентрираме върху зъбите и гингивата, но от структурна гледна точка движението на темпормандибуларната става е от значение за черепа, за гърба и стойката на човека.

Очевидно е, че движението на ставата се стабилизира от затварянето на зъбите. Движението на темпоромандибуларната става в 6 посоки – напред, назад, наляво, надясно, надолу, нагоре, и това я прави много важна, за правилната стойка на човека.

Има малко части на тялото, чиито движения са основни за стойката – рамене, лопатките, гръбначният стълб и едно от многото движения на краката. Тези четири движения разменят помежду си механична и неврологична информация. Ето защо, когато зъбите не се затварят правилно, кондилът на мандибуларната става не е добре позициониран и променената стойка е следствие не на движението на зъбите, а на движенията на мандибулата.

Съществуват малоклузии, които са синхронизирани и хармонични със стойката, но съществуват и оклузии, които изглеждат правилни, но вече не са в синхрон със стойката. Това предполага, че специалистът трябва да подходи към пациента по един холистичен начин и да проучи дали пациентът има проблеми с ходенето, храносмилателни проблеми, цервикална болка и в зависимост от отговора на тези въпроси да назначи преглед по отношение на стойката като цяло.

Посредством коригиране на зъбите и захапката, може да се постигнат промени в цялата стойка. Това може да се подпомогне с много проста гимнастика, която се извършва в денталния кабинет и благодарение на която можем да премоделираме невро-постуралните взаимовръзки. Гимнастиката е за правилно дъвчене и за промяна на мандибуларните движения, но може да бъдат включени и упражнения за цервикалната зона, за гръбначния стълб и за краката.

Промяна на стойката може да се постигне с промяна на оклузията посредством специална шина “байт”, която се поставя между челюстите, но не премества зъбите както го правят ортодонтските шини. Тези шини препозиционират захапката и променят типа на кранио-мандибуларните отношения, намирайки нова балансирана позиция, която вече не съществува между зъбите, но може да се възстанови по отношение на мускулите и ставите.

Когато тази шина е правилно направена, ние ще имаме не само положителни ефекти за пациента по отношение на мускулатурата на мандибулата, но и за гръбнака и следователно за цялата стойка.

Всеки един етап от провежданото лечение трябва да се проверява винаги с подходящ инструментариум като: постурален анализ, снимков материал, рентгенови снимки и отпечатъци на ходилата, взети със специални апарати – стабилометричен апарат или педобарографска платформа.