Условия за поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.infodent.bg. Седалището на фирмата е в София, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, офис 4.

Обработването на лични данни се извършва винаги по начин, който е в съответствие с изискванията, определени от Общия регламент за защитата на данните (ЕС Регламент 2016/679, наричан по-нататък за краткост GDPR) и всяко друго законодателство или регламенти.

Администратор на лични данни
Личните данни се обработват от Инфодент-БГ ООД с ЕИК: 175375200, с адрес на управление и седалище: гр. София, бул. Пейо Яворов 50-56, ет. 1, офис 4. имейл: infodent@infodent.bg , тел.: 02 963 45 43.

Лични данни, които обработваме
Инфодент-БГ ООД обработва следната информация за Вас:
– Име, презиме и фамилия;
– ЕГН (за счетоводни нужди – необходим реквизит при издаване на фактура към физическо лице);
– Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
– Месторабота и длъжност.

Цели, за които обработваме личните Ви данни
Инфодент-БГ ООД обработва само тези данни, които са необходими за издаване на фактури, изпращане на списания и директен маркетинг.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви съобщаваме за събитията (семинари, курсове, конференции), които организираме и провеждаме, както следва:

 • периодично изпращане на съобщения по имейл за предстоящи събития;
 • осъществяване на контакт по телефона с цел организиране на участието Ви в събития;
 • регистрация на участника за съответното събитие;
 • издаване на сертификат за участие;
 • издаване на фактура.

Основания за обработване на личните Ви данни
Обработваме Вашите данни на следните правни основания:

 • обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договор с Вас;
 • на основание легитимния интерес на Инфодент-БГ ООД за целите на директния маркетинг.

Вярваме и се надяваме, че изпращаната от нас информация за събитията, които организираме, Ви е полезна и облекчава избора Ви за най-подходящата за Вас форма да бъдете в течение с най-новита и актуална информация в областта на денталната медицина и зъботехниката.

Разкриване и предаване на лични данни
При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, Инфодент-БГ ООД може да разкрие Ваши лични данни на лица в изпълнение на законови задължения при искане на компетентни публични органи, ако има такива.

Срок за съхранение на личните Ви данни
Инфодент-БГ ООД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:

 • за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на Договора;
 • за целите на директния маркетинг – до подаване на възражение от Ваша страна чрез изпращане на имейл със съдържание „Отпиши“.

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни
Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от Инфодент-БГ ООД:

 • Право на информация. Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност.
 • Право на достъп. Имате право да получите потвърждение от Инфодент-БГ ООД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
 • Право на коригиране. Имате право да поискате от Инфодент-БГ ООД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, коитo се отнасят до Вас.
 • Право на изтриване. Имате право да поискате от Инфодент-БГ ООД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи: личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели;при подаване на възражение от Ваша страна срещу обработването за целите на директния маркетинг чрез изпращане на имейл със съдържание „Отпиши“; бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение. Инфодент-БГ ООД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: спазване на правно задължение на Инфодент-БГ ООД, което изисква обработването; установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването. Имате право да изискате от Инфодент-БГ ООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи: докато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на Инфодент-БГ ООД да провери точността на данните; ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; ако Инфодент-БГ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • Право на възражение. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.
 • Право на преносимост. Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от Инфодент-БГ ООД до Комисията за защита на личните данни.

Допълнителна информация
За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с Инфодент-БГ ООД.

Бисквитки

За да функционира, нашият Уебсайт се нуждае от определена информация за неговите ползватели. Събирането на същата става посредством използването на бисквитките, за да може уеб сайтът да функционира правилно и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от ваша страна, често молба за дадена услуга, като настройване на предпочитанията ви за поверителност, вписване или попълване на форма. Можете да настроите браузъра ви да блокира или да ви уведомява за наличието на такива бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да функционират. Тези бисквитки не съхраняват разпознаваема лична информация.

Бисквитките за поведение са изключително важни за нас, за да разберем как взаимодействате със сайта ни, кои страници посещавате най-често и кои реклами разглеждате. Тези бисквитки събират информация, но тя не е свързана с отделните потребители. Употребата на бисквитките за поведение е, за да: имаме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт измерим ефективността на нашите реклами подобрим потребителското преживяване на сайта ни.

Бисквитки от външни услуги има на страници със съдържание от трети страни, като YouTube, Facebook или Google Maps. Информираме ви, че ние нямаме контрол над бисквитките използвани от съответните трети страни. Повече информация за тях можете да откриете на съответните сайтове.

Вашите възможности – как да контролирате бисквитките

В случай че бъде натиснат бутона „Съгласен съм” или извършите каквото и да е активно действие на Уебсайта (като скролване или натисне бутон от менюто), ще приемем, че приемате бисквитките, които са описани като активни във футъра, а именно Необходими Бисквитки, Бисквитки за поведение, Бисквитки от външни услуги.

Ако искате да персонализирате използваните бисквитки, може да направите това чрез настройките на Вашия браузър.

С цел да поддържаме нашата информация актуална, както и за да се съобразим с Вашите предпочитания, дванадесет месеца след даване на първоначалното съгласие ние ще поискаме отново същото.

Междувременно, следва да имате предвид, че може да оттеглите първоначално даденото от Вас съгласие (в случаите, в които същото ни е било необходимо) по всяко едно време, отново чрез използване на съответната функция от бутона за управление на бисквитките.