Възстановяване на отделни зъби и на цели зъбни редици: 3-4 април 2015

ТЕМА: ЛЕКЦИОНЕН И ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИОНЕН КУРС

Мастер клас
Възстановяване на отделни зъби и на цели зъбни редици – корекция на ротирана зъбна корона и на диастеми и треми.
Темите са подготвени специално за България

ЛЕКТОР: Д-р Сергей Радлинский, Украйна

ДАТА: 3-4 април 2015 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, хотел Хилтън, зала Мусала

ОРГАНИЗАТОР: Патриция ООД, www.patricia.bg

За информация и записване: тел. 02/9319921; 0887 408331 – Забел Гарабет Бедикян-Георгиева; e-mail: zabel@patricia.bg

3 април 2015 – петък
Възстановяване на отделни зъби – корекция на ротирана зъбна корона

09.00 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 14.30 – Възстановяването на зъби като алтернатива на ортодонтското лечение. Директната техника на възстановяване, сравнена с индиректната. Видове възстановяване на зъби и на зъбните редици. Препарация на зъб за корекция на ротация на зъбната корона.
14.30 – 15.30 – Обедна почивка
15.30 – 18.00 – Изолиране на работното поле и адхезивна техника. Постигане на цвета на зъбното възстановяване посредством биомиметичен подход. Послойно изграждане на възстановяването в основни линии. Авторска техника за изграждане на контактната повърхност.
Дискусия

4 април 2015 – събота
Възстановяване на зъбните редици – корекция на диастеми и треми

10.00 – 14.30 – Диагностика при зъбни редици с диастема и треми. Изчисления в зъбната редица по авторска методика, златни коефициенти. Алгоритъм при възстановяванията на предни зъби „от кучешките зъби към центъра“. Изолиране на работното поле и адхезивна техника.
14.30 – 15.30 – Обедна почивка
15.30 – 18.00 – Изграждане на контактните повърхности и контрол на маргиналната адаптация. Инструментален контрол на размерите на фронталните зъби. Интеграция на възстановените зъби в оклузия. Фото-регистрация на зъбния статус и оклузията, техника на фотозаснемане.
Дискусия