30 години успешна биорегенерация и регенеративна хирургия в денталната имплантология: eволюция на знанието: 8-9.12.2023 г.

Event date: 08.12.2023 - 09.12.2023Categories: ,

ТЕМА: 30 години успешна биорегенерация и регенеративна хирургия в денталната имплантология: eволюция на знанието

Двудневен симпозиум с практическа насоченост

ЛЕКТОРИ: проф. Даниел Бузер, д-р Иван Десимиров

ДАТА: 8 и 9 декември, 2023 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, ИнтерЕкспоЦентър, зала Витоша

ОРГАНИЗАТОР: Инфодент-БГ, тел. 0885 807 675

ПРОГРАМА

8 декември /петък/ – Лекционен ден + практически курс с д-р Иван Десимиров

8.30 – 9.30 ч. Регистрация и welcome coffe

9.30 – 11.00 ч. Презервация на алвеоларния гребен-пряк път към опростеното имплантиране.

11.00 – 11.30 ч. кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. Концепция за компенсиране обемните изменения в екстракционната алвеола. Развитие и съвременни схващания.

13.00 – 13.30 ч. Дискусия

14.30 – 18.30 ч. Начало на практически курс /12 участника. ЦЕНА: 800 лв.!

Какво ще научите на практическия курс?
Съвременна концепция за презервация на алвеолата

– Ще бъдат представени съвременни протоколи за презервация и индикации за прилагането им в практиката.

– Ще се дискутират особеностите на клиничната техника за запазване на алвеоларния гребен.

– Ще се разгледат лечебни процедури и утвърдени протоколи за постигане на успех в подготовката на зоната за лечение с импланти.

Всички участници ще работят на модели и в 2-те практически упражнения, включващи презервация на алвеолата с 3D колагенова матрица и хибриден ксенографт.

Ще направят и презервация на алвеола с дехисценция или дефект на букалната стена. На практическия курс ще се работи с материали на Geistlich

9 декември /събота/ – Един ден с проф. Даниел Бузер

Върхови постижения и съвременни концепции на водената костна регенерация в денталната имплантология: как да постигнем отлични регенеративни резултати и дълготрайна стабилност.

РЕЗЮМЕ

Върхови постижения и съвременни концепции на водената костна регенерация в денталната имплантология: как да постигнем отлични регенеративни резултати и дълготрайна стабилност.

Даниел Бузер, почетен професор, Университета в Берн

Доброто познаване на биологичния аспект на участващите в GBR тъкани, в това число на пост-екстракционните изменения на алвеоларния гребен и ре-моделирането на костта, както и използването на CBCT позволява много по-добър пре-оперативен анализ на пациентите като дава възможност да се класифицира морфологията на дефекта.

Днес, поставянето на импланти в съчетание с GBR процедури се осъществява чрез двуслойна композитна присадка от in situ (локално) събрани костни частици и костозаместващ материал с ниско ниво на заместване като DBBM (депротеинизиран телешки минерал). Автоложните костни материали стимулират остеогенезата в хода на първичното оздравяване, докато DBBM частиците осигуряват отлична обемна стабилност във времето. Двата синергични костни филъра са покрити с резорбируема колагенова мембрана. Тя изпълнява временна бариерна функция и стабилизира костните филъри. В някои случаи за по-добро стабилизиране се използват фиксиращи щифтове (пинове). Хирургичната манипулация завършва с първично затваряне на раната, без  напрежение.

Тази хирургична процедура ще бъде илюстрирана чрез различни клинични случаи, които са документирани рентгенографски и фотографски. Ще бъдат представени проучвания, проследяващи резултатите от хирургичната намеса чрез CBCT за продължителен период от време – от около 10 години.

Цели и очаквани резултати:

  • В края на този курс участниците ще са подобрили познанията си относно биологичния аспект на тъканите, участващи в GBR процедурите
  • Ще научат кои са важните фактори за осъществяване на предвидими регенеративни резултати
  • Ще се запознаят с критериите за подбор на различни терапевтични стратегии при имплантно лечение в зони с недостиг на кост.
  • Ще научат синергичните качества на двуслойната композитна присадка с партикулирана автогенна кост и бавно резорбируем ксенографт (DBBM)
  • Ще могат да оценят предимствата на резорбируемата колагенова мембарана (non crossliked) и кога има необходимост от нейното допълнително стабилизиране.

9.00 – 10.00 ч. – Регистрация и welcome coffe

10.00 – 11.15 ч. – Хирургични ключови фактори за успешни резултати с GBR.

11.15 – 11.45 ч. – кафе пауза

11.45 – 13.15 ч. – Поставяне на имплант след екстракция: Кога имедиатно, кога рано, кога късно поставяне на имплант?

13.15 – 14.15 ч. – Обяд

14.15 – 15.15 ч. – GBR процедури в долната челюст

15.15 – 15.45 ч. – кафе пауза

15.45 – 17.00 ч. – GBR процедура при сложни случаи в горната челюст

17.00 – 17.15 ч. – Дискусия. Въпроси и отговори.

Такса участие:

660 лв. до 30.06.2023 г. – ранно записване – 60 места – изчерпани!

800 лв. – 1.07.2023 – 30.10.2023 – изчерпани!

960 лв. – след 30.10.2023

330 лв. – студенти

Цената за практическия курс: 800 лв.

Повече информация: Галя Начева, тел. 0885 807 675

РЕГИСТРАЦИЯ: ТУК

––––––-

Беше изтеглена томбола сред участниците, заплатили такса на ранни записвания. Книгата на проф. Даниел Бузер отиде при д-р Деница Минчева, Mucograft® Seal спечели д-р Соня Чавдарова.

Post navigation