Презервация на алвеолата и алвеоларния гребен – пряк път към опростеното имплантиране: 29.10.2022

Event date: 29.10.2022Categories:

ТЕМА: Презервация на алвеолата и алвеоларния гребен – пряк път към опростеното
имплантиране

СЕМИНАР И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

ЛЕКТОР: д-р Иван Десимиров

ДАТА: 29.10.2022 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Ромидент: София, ул. Прелом 8, тел.: 02 9719838; 0878376679, e-mail: office@romy-dent.com, www.romy-dent.com

ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ:

  • Промените в алвеолата след екстракция на клетъчно и молекулярно ниво.
  • Клиничното значение на биологичните особености и значението им за управление
    на стратегията за имплантиране.

ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ:

  • Съвременна научна база свързана със запазване и матурация на тъканите.
  • Клинична концепция за използването на различни биоматериали.
  • Лечебни процедури и утвърдени протоколи за постигане на успех в подготовката на зоната за лечение с импланти.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
Включва работа на модели с различни групи и категория биоматериали, разкривайки особеностите на клиничната техника за запазване на алвеоларния гребен.

Post navigation