Зъботехническа лаборатория 3/2015

zabot-lab-3ОКТОМВРИ, 2015
ГОДИНА I, БРОЙ 3(3)
ISSN-2367-6329

ЕСТЕТИКА

  • Техника за създаване на двойна инцизална стена в стратификацията на керамика – Giuseppe Romeo
  • Инцизалният ръб – ключ към изразителността на резците – Attilio Sommella

ПРОТЕТИКА

  • Подвижна частична протеза: фронтална фиксация с прецизна връзка
    със сферични стави, без запояване – Dr Giacomo Storni, Dr Luca Venuti, Claudio Lenzarini