Зъботехническа лаборатория 4/2017

зъботехническа лаборатория 4/2017

CЪДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА III, БРОЙ 4 (12)/2017
декември, 2017

ОКЛУЗИЯ

Трите златни правила на оклузията – Dr. Jose Luis Ruiz

Протокол за ортостатична хармонична естетика – Dr. Walter Rao, Giovanni Maver