Зъботехническа лаборатория 1/2016

списание Зъботехническа лаборатория, бр.1/2016CЪДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА II, БРОЙ 1(5)/2016

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Правилно регистриране на централна позиция на долната челюст – Част 2: Регистриране на централна позиция на долната челюст – Claudio Nannini

ЛАБОРАТОРНИ ТЕХНИКИ
Хармонична интеграция (Част 2) – Giovanni Liberini

ТЕХНИКА
Изработване на специален, снемаем ретенционен апарат (тип пластинка) след приключване на ортодонтско лечение – Михаела Варнева

АБОНАМЕНТ