Зъботехническа лаборатория 1/2015

зъботехническа лаборатория, списаниеФЕВРУАРИ, 2015
ГОДИНА I, БРОЙ 1(1)
ISSN-2367-6329

ИНТЕРВЮ
Комбинирането на фундаментални знания със систематични работни концепции води до постигане на перфектни резултати  – Jan Schunemann

EСТЕТИКА
Комплексен случай, брилянтно решен с изцяло керамични конструкции – Oliver Brix

Фасети без изпиляване: Естетиката става етична – Gregory Brambilla, DDS

ТОТАЛНО ПРОТЕЗИРАНЕ
Промяна в оклузията – промяна в начина на живот – Ztm Pius Obwegeser

ПРОТЕТИКА
Нов дизайн на конструкциите от цирконий – частично нанасяне, стратифициране на керамика – Paolo Smaniotto