Двудневни практически курсове с д-р Кирил Динов 2019/2020 г.

ТЕМА: Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – обучителни семинари в три мастер серии

ДВУДНЕВНИ ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ

ДАТИ: 29-30 НОЕМВРИ 2019 г.; 28-29 ФЕВРУАРИ 2020 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, бул. Цар Борис III 81A, Зала за обучения „Химтрейд-Комет“

ВОДЕЩ: д-р Кирил Динов

  • Практически курс 1. Стабилност при цялостна рехабилитация – 29-30 ноември 2019

Първи ден:
Централна релация – смисъл, ползи, употреба. Кога и как.
Определяне и избор на позиция на долна челюст. Основни детерминанти на оклузията.

Втори ден:
Използване и разчитане на артикулатора. Подходи за създаване на оклузална стабилност и перспектива.
Пренасяне на артикулатора в реалността. Адаптивни стъпки.
Лечебно планиране от А до Я.
Victory Loves Preparation

  • Практически курс 2. Темпоро-мандибуларни разстройства (ТМР) – 28-29 февруари 2020

Първи ден:
Фактори, влияещи върху стабилността на дъвкателната система. ТМС. Мускулатура. Класификации и ползите от тях.
ЯМР и CBCT. Разчитане и интерпретации. Клинично значение.

Втори ден:
Медикаментозно лечение на ТМР.
Шини и тяхното предназначение. Ползи и грешки.
Комплексен подход. Етапи и подход при случаи с тежки ТМР.

ЦЕНА:

  • 2400 лв. – практически курс 1
  • 2400 лв. – практически курс 2

Местата са ограничени!

ОРГАНИЗАТОР: Di Nova Clinics и Инфодент

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Инфодент-БГ ООД, тел. 02/963 45 43; 0885 117 684, 0885 807 675; e-mail: congress @infodent.bg или он-лайн

Facebooktwitterlinkedin Facebook