Quintessence 1/2024

списание Куинтесенс 1/24

СЪДЪРЖАНИЕ, бр. 1/24 ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 6 Техника за лечение на пародонтални вътрекостни дефекти със запазване на цяла папила. Поредица от случаи – Antonio Sanz, Andreas Anwandter, Florencia Novoa, Maria Josе Messina, Matias Valdеs   ЕСТЕТИКА – стр. 20 Микроморфология при директни фронтални възстановявания – витален, аналогичен на природата вид – Ulf Krueger-Janson ЕСТЕТИКА – стр. 31 Естетика чрез дигитална симулация – Jan Hajto ЕСТЕТИКА…

Еластодонтия: биоортодонтия с постурална функция

част от статия на проф. Лоренцо Ванини, сп. Инфодент, бр. 1/2024

Автори: Prof. Dr. Lorenzo Vanini, Dr. Filippo Cardarelli, Prof. Dr. Camillo D’Arcangelo Оклузия и стойка на тялото От научните и клинични доказателства днес знаем, че мускулно-скелетният баланс на стоматогнатната система оказва влияние върху мускулно-скелетния баланс на цялото тяло на пациента. С други думи функционалните смущения в оклузията, в ТМС и в дъвкателните мускули могат да предизвикат дисфункции в различни части на организма, отдалечени от устата…

ИНФОДЕНТ 2024

Инфодент, бр.1/24, април

СЪДЪРЖАНИЕ  1/24 биоортодонтия Еластодонтия: биоортодонтия с постурална функция – Prof. Dr. Lorenzo Vanini, Dr. Filippo Cardarelli, Prof. Dr. Camillo D’Arcangelo естетика Естетично възстановяване на режещи ръбове след две спонтанни фрактури – Dr. Knut Hufschmidt, Wels, Austria протетика Изработване на протези за долна челюст с ефективен вакуум, въз основа на биофункционалната протетична система – Dr. Jiro Abe, Kyoko Kokubo