Инфодент бр. 1/2012

Infodetn, 1/2012, Implanthologyтема: ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Съдържание на брой 1 (124) 2012 г.

събития
Непрекъснат съпорт за завършилите курс по имплантология в център Витал

Ключовият фактор за успеха е… доброто планиране

интервю
Дискусия за SHORT Implants – интервю на DENTAL ECONOMICS с д-р Vincent Morgan – президент на имплантологичната фирма Bicon.

имплантология
Дългосрочна стабилност с ankylos
Предизвикателство всеки път – имедиатно поставяне на импланти и възстановявания на фронталната линия – Patric Renner

Индивидуална естетика във фронта
Възможностите на Straumann® Anatomic IPS e.max® абатмънти в комбинация с конвенционална техника – д-р Javier G. Fabrega, August Bruguera, Susana Yanini

Сравнителeн анализ – клинично проучване – д-р Robert Fromental и Rene Gourmet

Лечебна концепция за имедиатно функционално натоварване all-on-four с импланти NobelActive: ретроспективно изследване – Charles A. Babbush, DDS, MScD; Gary T. Kutsko, DDS; John Brokloff, DDS

книги