Инфодент бр. 2/2013

infodent, issue 2/2013тема: ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Съдържание на брой 2 (131) 2013 г.

Приложение на диодните лазери в пародонтологията – Т. Болярова, М. Денчева, А. Киселова

Приложение на фотодинамичната терапия в денталната практика – фактори, имащи значение за клиничния резултат – Ю. Каменова

Функционална патология на дъвкателния апарат – модели на патология, компенсаторни прогностични модели на функционална патология – специфичен подход на лазерна терапия – Ю. Каменова

Кавитетни препарации – клинични случаи – Andreas Мoritz

Лазерна нервносензорна регулация на дъвкателния апарат след травма от оклузия  – Ю. Каменова

книги