QI, бр. 4/2013

Quintessence Int. Bulgaria 4/2013СЪДЪРЖАНИЕ
Quintessence International Bulgaria
брой 4(8) /2013 г

ЦЕНА: 40.00 лв.

ендодонтия
Систематика на ортоградно отстраняване на фрактурирани инструменти от кореновите канали Част 2Michael Arnold

KЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактурирани фрагменти, диагноза, дентален микроскоп.

РЕЗЮМЕ: За успешното отстраняване на фрактурирани фрагменти от тясно кореноканално пространство е необходим систематичен подход. Спазването на представения в тази статия протокол оптимизира работата и намалява работното време при отстраняване на фрагмента. Представеният метод стъпка по стъпка щади зъбните тъкани и позволява да се избегнат грешки от прибързани опити за изваждане.

имплантология
Единичен имплантат в естетичната зона. Развитие след 20 години – Daniel Bаumer, Otto Zuhr, Kilian Hansen, Markus Hurzeler

KЛЮЧОВИ ДУМИ: имплантат в областта на фронта, естетична зона, костна регенерация, микрохирургия, аугментация, естетика, отложено имплантиране.

РЕЗЮМЕ: Лечението с имплантати преди 20 години целеше по-дълга преживяемост на имплантата в устата на пациента. Днес критериите са коренно различни и вниманието е насочено към постигане на оптимална естетика. След като лечението с имплантати доказа своята надеждност, възникнаха нови предизвикателства. Разработиха се много подобрения, с оглед на материалите и оперативните техники, които се включиха в новата концепция за модерно протезиране. Към тях можем да отнесем прилагането на щадящи тъканите екстракционни методи, адекватно поведение при аугментирането на меките и твърди тъкани, модифициран дизайн на ламбата и съвременни техники за зашиване, както и модерни конци за това. Тенденцията е към изместване от циментиращи се, към трансоклузално завиващи се супраструктури, което се улеснява от по-добрата триизмерна възможност за планиране и по-прецизните протетични компоненти. Предизвикателствата са дългосрочна стабилност на аугментираните тъкани, развиване на синтетични материали за заместване на меките тъкани и превенция и терапия на периимплантитите.

естетика
Директни композитни възстановявания преди, по време и след ортодонтско лечение – Eva Wirsching

KЛЮЧОВИ ДУМИ: директни kомпозитни възстановявания, естетични корекции, апроксимални контакти.

РЕЗЮМЕ: Ортодонтското лечение има за цел постигане на стабилни и функционални  взаимоотношения. Това включва корекция на позицията на зъбите при налични аномалии. Често обаче е необходимо преди ортодонтското лечение да се направят композитни възстановявания, особено когато е известно, че не може да бъде постигнат адекватен краен резултат. Възстановявания могат да се извършват както по време на ортодонтското лечение, така и след приключването му, например при наличие на остатъчни разстояния между отделни зъби или ненапълно подредени зъби.

естетика – клиника и лаборатория
Възстановявания от пресована литиево-дисиликатна керамика. Минимално инвазивно лечение при начална зъбна ерозия – Dr. Francesca Vailati, August Bruguera, Prof. Dr. Urs Christoph Belser

KЛЮЧОВИ ДУМИ: зъбна ерозия, модифицирана тристъпкова техника, фасети, сандвич-техника, литиево-дисиликатна керамика, mock-up.

РЕЗЮМЕ: Статията описва минимално инвазивно лечение на млад пациент с начална зъбна ерозия, при който липсващите тъкани се заместват с оклузални възстановявания от пресована литиево-дисиликатна керамика, за да бъде спряна загубата на твърди зъбни тъкани. Използва се модифицирана тристъпкова техника.

естетика
Естетично възстановяване чрез правилен подбор на материал и разпределение на времето – Michel Magne, Inge Magne, Mamaly Reshad

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, фациална асиметрия, правилно разпределение на времето, избор на материал, неразрязан модел, имплантатна протетика, фасети.

РЕЗЮМЕ: Статията разглежда клиничен случай на пациентка с асиметрични лицеви съотношения и зъби, изглеждащи състарени. Наблюдава се задълбочена фациална асиметрия поради несъобразени  с цялостния вид на лицето възстановявания. Дисхармонията трябва да бъде отстранена чрез правилно планиране и да се постигне хармонична усмивка с красиви, пасващи на лицето на пациентката зъби. Желателно е разкриването на фронталните зъби при усмивка да съответства на възрастта на пациентката.

зъботехника
Изработване на естествено изглеждащи възстановявания с керамични корони. Начин на работа “Internal-Staining”-техника – Naoto Yuasa

KЛЮЧОВИ ДУМИ: eстетика, керамични корони, чиста керамика, металокерамика, цвят на зъба, зъбна морфология, „Internal-Staining”-техника

РЕЗЮМЕ: Изключително предизвикателство в ежедневната работа на зъботехника e да постигне естествено изглеждаща форма и цвят при една керамична конструкция, която да е в хармония със съседните зъби. Естетиката при възстановяванията до голяма степен зависят от таланта и опита на зъболекаря и зъботехника. В тази статия, с помощта на осем клинични случая, авторът разяснява „Internal-Staining”-техниката за възпроизвеждане на цвета при изработване на естествено изглеждащи керамични конструкции в областта на фронта.

зъботехника
Пресоване вместо фрезоване. Разнообразие от индикации за употреба на високоустойчиви полимери ZT Stephan Adler, Steffen Kistler, Frank Kistler, Jorg Lermer, PD Dr. Jorg Neugebauer

KЛЮЧОВИ ДУМИ: индивидуални абатмънти, анатомични обвивни корони, траверси, скелети, полимери, прес-техника, зъбопротезна имплантология, конвенционална протетика.

РЕЗЮМЕ: Индикациите на всеки материал са от голямо значение за крайните резултати и за дълготрайността на бъдещите възстановявания. В съвременната дентална медицина все повече се развива тенденцията да се използват високоустойчиви полимери, които отдавна са се утвърдили в общата медицина. Такъв материал е полимерът Polyetheretherketon (PEEK). Благодарение на качествата си той намира приложение за изработване на дефинитивни (а не само временни) безметални конструкции. Материалът се обработва посредством пресоване.