QI, бр.3/2012

Quintessence_BG 3/2012СЪДЪРЖАНИЕ
брой 3 (3) /2012 г

протетика – клиника и лаборатория
Комплексно възстановяване на големи дефекти на твърдите зъбни тъкани с неинвазивно изработени временни конструкции от високоустойчив полимер – Oliver Brix, Daniel Edelhoff, Josef Schweiger

естетичен анализ – клиника и лаборатория
Естетичният анализ от фотографска гледна точка. Функционално състояние по Пластер – Udo Plaster

имплантология
Проблеми, свързани със субмукозните остатъци от цименти при фиксирането на имплантатни супраструктури, и индикации за изработване на индивидуални абатмънти – Arndt Happe, Gerd Körner, Daniel Rothamel

пародонтология
Пародонтално лечение в дисталните участъци на горната челюст – Част II–Хирургични възможности – Clemens Walter, Heidi Keller, Julia Schmidt, Roland Weiger, Peter Eickholz, Nicola U Zitzmann

практически съвети
Рентгенологично визуализиране на гингивалния сулкус – Boer, Wolfgang-M

зъботехника
Естетично и функционално възстановяване на силно ерозирали зъби на горна и долна челюст – Pascal Holthaus

Изработване на естествено изглеждащи керамични корони – Naoto Yuasa