Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти: 28-29.02.2020

ТЕМА: Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – обучителни семинари в три мастер серии

ДВУДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ДАТИ: 28-29 ФЕВРУАРИ 2020 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, бул. Цар Борис III 81A, Зала за обучения „Химтрейд-Комет“

ВОДЕЩ: д-р Кирил Динов

ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ 2: Темпоро-мандибуларни разстройства (ТМР)

Първи ден:

Фактори, влияещи върху стабилността на дъвкателната система. ТМС. Мускулатура. Класификации и ползите от тях.
ЯМР и CBCT. Разчитане и интерпретации. Клинично значение.

Втори ден:

Медикаментозно лечение на ТМР.
Шини и тяхното предназначение. Ползи и грешки.
Комплексен подход. Етапи и подход при случаи с тежки ТМР.

ЦЕНА: 2400 лв. с ДДС

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ: Пощенска банка, гр. София, клон Солунска IBAN: BG71 BPBI 7942 1080 2557 01; BIC: BPBIBGSF; Ди Нова Клиникс ООД.  Основание за плащане: Курс „ТМР“,  Di Nova Clinics

Местата са ограничени!

ОРГАНИЗАТОР: Di Nova Clinics и Инфодент-БГ ООД

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Di Nova Clinics, тел. 0898460136, e-mail: dinovaclinics@gmail.com