Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента

Иван Бурджев

Разговаряме с г-н Иван Бурджев,
председател на БАЗ, който ще внесе повече яснота по този въпрос

Г-н Бурджев, днес Парламентът прие бюджета за здравеопазване за 2021 г. УС на БАЗ проведе редица разговори и потърси възможности зъботехниците да бъдат включени в настоящия бюджет. БАЗ смята, че възстановяването на функцията на дъвкателния апарат на здравноосигурените лица е изключителна важна дейност, засягаща стотици хиляди граждани и най-вече най-слабата социална група, хората в пенсионна възраст, нашите майки и бащи. В тази връзка УС на БАЗ внесе документ, че самата зъбна тотална протеза също трябва да бъде заплатена от НЗОК. Докъде стигнахте в исканията си?

Г-н Иван Бурджев: Трябва да отбележим, че БАЗ смята, че тоталните протези трябва да бъдат изцяло безплатни и социалният ефект от тях да е максимално и изцяло в полза на пациента.
Сега касата заплаща на лекаря по дентална медицина 200 лева за тяхната част от дейността, а пациентът заплаща за тоталната зъбна протеза на зъботехника отделно. Както каза председателят на БЗС д-р Шарков в едно свое интервю на абсолютно пазарен принцип, само че този принцип не нарушава ли правата на самия пациент и не създава ли предпоставки за непрозрачност как се формира крайната цена, която трябва да заплати пациентът? БАЗ предложи и настояваше изработването на тоталните протези да е изцяло БЕЗПЛАТНО, т.е. ние искахме 6 милиона от бюджета, респективно по първоначални проучвания това представлява сумата за около 30 000 протези ( това е приблизителната бройка на годишна база изработвани протези по здравна каса) по 200 лева за да не заплащат пациентите самата тотална протеза на зъботехническите лаборатории. Тогава протезите наистина ще са БЕЗПЛАТНИ.

Какви стъпки предприе УС на БАЗ в тази връзка?

Г-н Иван Бурджев: УС на БАЗ изготви становище относно Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2021 г., което изпрати до председателя на Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание г-жа Менда Стоянова и до Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване към 44-то Народно събрание, както и до всички парламентарни групи, а също и до заинтересованите страни – Министерство на здравеопазването, НЗОК и не на последно място Български зъболекарски съюз. Разпространихме обръщението и много разчитахме на това, че народните представители ще вникнат в нашето искане, тъй като то се отнася до онази част от населението в България, което попада в социално-слабата група.

Предложението не бе прието, но бе подкрепено от доста народни представители, което е изцяло заслуга на БАЗ. Вие сте една нова организация, която бързо доказа, че защитава интересите на своите членове и бързо навлезе в материята и успя добре да се позиционира?
Г-н Иван Бурджев: Да, така е. Нашето искане получи 73 гласа ,,ЗА“ срещу 78 ,,против“, при 10 ,,въздаржали се“. Само 6 гласа не ни достигнаха това да стане факт и още в началото на следващата година пациентите напълно безплатно да получават тоталните протези. И тук трябва да благодарим на всички народни представители от всички Парламентарни групи, които подкрепиха предложението ни и говореха в наша защита от високата трибуна на народното събрание. Освен това, ние гледаме напред и това гласуване ни дава надеждата и увереността да смятаме, че в следващия бюджет ще бъдат предвидени исканите от нас средства и управляващите ще изпълнят изцяло ангажимента си към възрастните хора.
Не трябва да забравяме, че ние сме Европейска държава и сме част от Европа, а там тези практики одавна се финансират, така че рано или късно трябва да приемем европейските стандарти в това отношение.

Потърсихте ли съдействие от БЗС?
Г-н Иван Бурджев: Да потърсихме, защото лекарите по дентална медицина са нашите основни и единствени в този смисъл партньори в дейността по възстановяване функцията на дъвкателния апарат с цели протези. Екипната работа е най-важното нещо за постигане на отличен краен резултат в името на пациента и неговото здраве. За наше голямо съжаление ръководството не подкрепи исканията ни. То може би се обърка и помисли, че искаме да преговаряме заедно с тях в НРД в раздел дентални дейности. Аз искам отново за подчертая, че ФИНАНСИРАНЕТО на зъботехническото медицинско изделие тотална протеза е ИЗВЪН договорените в НРД дейности за дентална медицина.

И нека да завърша с това, че най-важното в това искане е пациентите да не заплащат нищо за тоталните протези. Това са нашите майки и бащи, които са допринесли със своя труд за просперитета на България и ние не можем да ги оставим сега. Това е морален дълг на управляващите.

Интервюто взе: Галя Начева

Изтеглете на ПДФ-файл