ДЕА

списание ДЕАСписание ДЕА (Дентални европейски аспекти) е списание на АДДБ (Асоциация на денталните дилъри в България).
Издава се от Инфодент-БГ ООД.

Излиза 3 пъти в годината и се разпространява БЕЗПЛАТНО до всички лекари по дентална медицина и зъботехнически лаборатории.

Рубриките в изданието са:

  • Ергономия;
  • Мениджмънт на дентална практика;
  • PR и реклама;
  • Европейски и национални регламенти за медицинските изделия;
  • Европейски програми за финансиране на здравни и лечебни заведения 2014-2020;
  • Дентален дайджест;
  • Водещи световни и български практики;
  • Клиника.