Dr. Nikolay Nikolov

лектор. дентална фотографияД-р Николай Николов има частна практика в гр. Пловдив.

Лектор е по дентална фотография и автор на Атлас за дентална фотография –

Тайният живот на зъбите, издаден през 2015 г. Д-р Николов има редица публикации на тази тема.

Той е член на Българското дружество по медицинска фотография.

Лекция: Денталната фотография в помощ на комуникацията между денталния кабинет и зъботехническата лаборатория

Силата на креативността – как да кадрираме и как да бъдем свободни едновременно (стандартни кадри, използване на фотографски креативни похвати за детайли, повърхност, форма, дълбочина).

Екипна комуникация или кога електронните апарати могат да заместят човекът (протокол за баланс на бяло, профилиране на камера и монитор, как да направим правилната снимка при всякакви условия).

Трикове и съвети при заснемане на специални кадри-работа с фотофилтри, филтри за софтуер, съхранение на файловете (да видим невидимото, филтри за изолация на цветове и слоеве, как да използваме Ник филтри, да съхраним файловете по правилният начин, защо RAW, защо DNG или как да извлечем максималното от това което сме заснели).

към програмата на Колоквиум за зъболекари и зъботехници 2015, Боровец