dr. Plamen Barzashki

д-р Пламен Бързашки Д-р Пламен Бързашки е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр. Пловдив.

Специализира имплантология в Seattle, WA, USA в Advanced Implant Academy на проф. Хофман. Д-р Бързашки е сертифициран преподавател и официален представил за България на имплантната система Mirage, Italy.

Основател и председател на Дентален Клуб за Клинични Дискусии. Д-р Пламен Бързашки работи в областта на имплантологията, пародонталната хирургия и естетичните възстановявания. Участвал е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.

Допълва знанията си в областта на костната регенерация при д-р Адлер в Цюрих. През 2001 година има удоволствието да се учи на пародонтална хирургия от Андре Садуун в Париж.