Биологично ориентирани методи за обтуриране на кореновите канали …: 15 ноември 2014

ТЕМА: Биологично ориентирани методи  за обтуриране на кореновите канали и модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ЛЕКТОР: Проф. д-р Радосвета Василева

ДАТА: 15.11.2014 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Конгресен център на хотел „Родина“, зала “Места”, 12.00 – 16. 00 часа.

ТАКСА УЧАСТИЕ: 250 лв.

КОНТАКТИ: Записване за участие: тел.: 0888 925569; 0888 618189; e-mail: etienet@abv.bg.

Срок за записване: 07.11.2014 г.

ПРОГРАМА

Практическа част
В практическата част участниците в курса ще обтурират кореновите канали с биологично ориентирани кондензационни техники и щенаправят възстановяване с фиброщифтове и специални модулни материали.

Теоретична част
В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:
—  Практични и анатомични аспекти при осигуряване на ендодонтския достъп
— Новаторски машинен инструментариум, комбиниращ ротационно и реципрочно движение – ротационно, когато желаем и реципрочно, когато е необходимо
— Техники, апаратура, инструментариум и материали за обтуриране на коренови канали със съвременни кондензационни техники – нови насоки
—  Проблеми и техники на възстановяването на зъби след ендодонтско лечение

Участниците в курса ще работят върху пластмасови блокчета със симулирани коренови канали  и специални прозрачни моделни зъби с коренови канали.

Група до 10-12 участници. Курсът се провежда при минимум 6 души.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие):
Банка: Българска пощенска банка IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF

Участниците ще получат сертификат за участието си и мостри от фибро-щифтове.