Fabio Fontana, Dr.

fabio-fontana Фабио Фонтана, доктор

C.E.O. и основател на Tao Technologies, изобретател на технологията Taopatch® с международно признание в областта на приложната нанотехнология в медицината.

Специалист по информационни технологии и телекомуникация, Доктор на биомедицинските науки (hc), с множество сертификати за преминати обучения в областта на натуропатията. 10 години се е занимавал с проучвания на електромагнитното замърсяване и връзката между честотите и здравето.

Съвместно с екип изследователи развива технология и методи за невромускулно препрограмиране и промяна на стойката на човека с помощта на нанотехнологии.

Съавтор на книгата „Мултидисциплинарен подход към постурологията“ (Multidisciplinary Approach to Posturology) с тема „Препрограмиране на позата с нанотехнологии“.

На 27.10.2024 г. в София ще проведе еднодневно обучение за медицински специалисти за приложението на нанотехнологията Таопач.