Фейсбук маркетинг за успешна дентална практика

съвременен дигитален маркетингавтор: Д-р Десислава Тодорова

Въведение

Всички лекари по дентална медицина се стремят да се развиват и да предоставят по-качествени услуги на своите пациенти. През последните години зъболекарите в България са поставени в конкуренция, предвид непрекъснато растящия им брой на фона на намаляващото население.

Тежкото икономическо положение на голяма част от населението също оказва влияние върху зъболечението. Въпреки това едни практики преуспяват, а други не.

Какво можете да направите, за да оцелее вашата практика и дори да процъфтява?
Отговорът е, че трябва да започнете да гледате на практиката си като на бизнес, който се нуждае от стратегия и маркетинг, за да реализира повече приходи.
Денталните лекари със собствена практика всъщност са собственици на бизнес, изключително специфичен, и за да осигурят растеж на практиката, пълни графици и нови пациенти, се налага освен за клиничните си умения да вложат усилия и за подобряване на своите бизнес умения.
Тук ще се спрем на един от най-важните елементи за една бизнес стратегия – маркетинга и по-точно – съвременния дигитален маркетинг.

Прочетете цялата статия Фейсбук маркетинг за успешна дентална практика


За автора:
Д-р Десислава Тодорова е практикуващ лекар по дентална медицина,
специалист по здравен мениджмънт и дигитален маркетинг. Придобива своята втора магистърска степен по Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт в УНСС гр. София. Автор е на статии, публикувани в няколко печатни и онлайн медии и е участвала в научни изследвания и трудове, засягащи денталния сектор. Заедно със своя екип основава иновативна компания за бизнес развитие на денталните практики в България – Dental Business Management Academy.