Georgy Tomov

dr. Georgi TomovДоц. д-р Георги Томов е Завеждащ Отдел Орална Патология към Катедра Пародонтология и ЗОЛ Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив.
д-р Георги Томов завършва с отличие дентална медицина през 2004 г. във Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ от 2008 г. През 2009 г. защитава докторска дисертация на тема „Иригация при инфектирани коренови канали – лабораторни и клинични проучвания“ и придобива научна степен „Доктор“.
През 2012 г. е избран за редовен доцент и ръководител на секция „Орална Патология“ към Факултет по Дентална Медицина в гр. Пловдив.
Научните и клинични интереси на доц. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология и диагностика, лазерната дентална медицина. Водещ изследовател в научно-изследователски проект „Орално здраве при наркотично зависими пациенти“ и съавтор на учебник по психиатрия за студенти по дентална медицина.
През 2010 г. е сертифициран от АРLI (Азиатско-Тихоокеански Лазерен Институт) след клинично обучение по лазерна дентална медицина. През 2011 г. получава награда за високи постижения в клиничните проучвания на Еr: YAG лазерите (IDS, Köln), Германия. Член на WFLD, BaSS, IAPO, БЗС и БНСД.
Гост – лектор в Университет Rey Juan Carlos, Мадрид, Испания през академичната 2010-2011 година.
Автор е на над 40 публикации в български и международни научни списания. Клиничен консултант на Syneron Dental  Lasers (Израел) и W&H (Австрия). Лектор на национални и международни научни конгреси (БЗС, Sofia Dental Meeting, WFLD, BaSS, IDS и др.). Акредитиран лектор на БЗС и член на редакционните колегии на в. Дента Медика (България) и e-Dentico (Полша).