Инфодент 2/2018

spisanie infodent 2-2018

Съдържание

май, 2018
Година XIX, брой 2 (158)
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
Цена: 15 лв.

консервативна дентална медицина

Минимално инвазивно лечение на бели петнаDr Simon Chard

възстановявания

Три клинични случая, демонстриращи приложението на ново поколение универсален композит: HarmonizeDr Thierry Caire

Консервативно лечение с композит при възстановяване във фронтаDr Nadeem Younis

протетика

Мога ли да се усмихвам отново?Dr Simon Lam

хигиена

Инфекции, свързани с медицинското обслужване