Инфодент бр. 4/2014

сп. Инфодент, бр. 4тема: ПРОТЕТИКА

ISSN-1311-9842
юли, 2014
година XV, брой 4 (139)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

Приложение на еластични дентални материали при пациенти с частично и цялостно обеззъбяванед-р М. Янкова, доц. Б. Йорданов

Особености на оклузията при пациенти с бруксизъм и бруксомания, документирани със системата Т- Scanдоц. д-р Мариана Димова, доктор

Начини на свързване в компрометирани ситуации. Изключителни резултати, които променят животаDennis Urban

Анкетно проучване за разпространението на бруксизма сред младите хорад-р Л. Байракова, доц. Ил. Йончева, доц. Б. Йорданов

Проспективно клинично и рентгенологично изследване на имплантати Straumann®, тип bone level, в дисталните участъци на горната челюст  – доц. Б. Йорданов, доц. Ст. Пеев

Оценка на качеството на живот при пациенти със снемаеми протези, подплатени с меки еластични материали – пилотно проучванедоц. Б. Йорданов, д-р М. Янкова, доц. Ил. Йончева

Видове протетични конструкции и керамични материали, използвани от лекарите по дентална медицина в Българияд-р С. Янакиев, доц. Б. Йорданов, д-р М. Маринова-Такорова