сп. Инфодент, бр.3/2012

spisanie Infodentтема: ЕСТЕТИКА

Съдържание на брой 3 (126) 2012 г.

интервю
Перфектната естетика е в баланса на несъвършенствата
ексклузивно интервю с д-р Паскал Мание – 4 стр.

естетика
Композитни възстановявания във фронталната област – техниката на Ванини (Статията очертава принципи и техники, разработени и усъвършенствани от Dr Lorenzo Vanini) – 10 стр.

Съвременен бондинг: Протокол за предвидимо циментиране на индиректни естетични възстановявания – Dr Irfan Ahmad, UK – 19 стр.

Модерна конвенционална протетика с телескопни протези: eстетични, функционални и технически аспекти – д-р Герго Митов, проф. Петер Поспих – 36 стр.

Cut-Back методика с композит. Фасети от композитни материали
за позиционни корекции на фронтални зъби – Ulf Krueger-Janson – 45 стр.

Порцелановите фасети и композитните възстановявания като подход за затваряне на диастема и треми – д-р Иван Райчев – 50 стр.

книги  – 5, 18, 44, 49 стр.