Petar Duchev

д-р Петър ДучевД-р Дучев завършва дентална медицина през 2002 г. във Факултет по дентална медицина към Медицински университет в гр.София. Той е асоцииран член на Европейската академия по естетична стоматология (EAED), член на Американската академия по козметична стоматология (AACD), член на международния редакторски борд на списание „Междудисциплинарна стоматология и неврология“, член на GIDE и главен лекар на клиниката.

д-р Дучев е национален лектор и ръководи обучителна програма за следдипломно обучение на Nobel Biocare. Носител на 2-ра награда в едногодишната мастер програма на gIDE-Global Institute for Dental Education към Университета Калифорния в Лос Анджелис за 2012 г.

Клиничната му работа е съсредоточена върху планиране и менажиране при комплексно лечение на пациентите в DENTAL CLINIC PETAR DUCHEV, имплантология, пародонтална пластична микрохирургия, сложни случаи на протезиране върху естествени зъби и импланти.