Значението на естетичния и функционален диагностичен восъчен моделаж за постигане на предвидими резултати: 4 юни 2022 г.

nannini-workshop

Еднодневен практически курс за зъботехници, в рамките на Колоквиум за зъболекари и зъботехници. 9 работни места!

ВОДЕЩ: Клаудио Нанини (Claudio Nannini)

ДАТА: 4 юни 2022 г.

ЦЕНА: 1 150 лв.

ПРОГРАМА

09:00 – 10:30 ч.Лекция: д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини

Трансфер до зъботехническата лаборатория, в която ще се проведе практическата част.

11:30 – 14:00 ч. – Теория

РЕЗЮМЕ: По време на курса ще се изработи диагностичен моделаж на фронтална група зъби за функционален и естетичен анализ и изработване на мокъп.
Чрез използването на снимки на пациентa и точен естетичен анализ ще бъде направен ПРОЕКТ за получаване на оптимални пропорционални форми, идеални параболи и правилни зъбни оси.
Всичко това е от основно значение за изработването на окончателните конструкции с гаранция за получаване на предвидими резултати с минимално инвазивни, калибрирани препарации.
В допълнение, мокъпът е от фундаментално значение за приемането на терапията от страна на пациента, тъй като той предварително визуализира крайния резултат в устната кухина, преди да е направена каквато и да е инвазивна процедура на пациента.

Въведение

Изработване на естетически анализ за извършване на естетическо и функционално моделиране по оптимален начин.

1/ Оценка на формите и златната пропорция.

2/ Анализ на зъбните дъги и зенита.

3/ Проверка на зъбните оси и евентуалната им промяна.

4/ Снимки на пациента. Какви снимки са необходими за изработването на диагностичен восъчен моделаж?

13:00 – 14:00 ч. – обедна почивка

14.00 – 20.00 ч. – ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА

1/ Восъчен моделаж на фронтална група зъби (водещият ще предостави моделите, за да даде повече време на участниците за изпълнение на практическата част).

2/ Изработка на шините и на мокъпа.

3/ Видео демонстрация и оценяване на реални случаи. Трансфер на диагностичния восъчен моделаж в предварителни провизори. Изработка на ДЖИГ за монтиране на провизорите в устната кухина.

4/ Функционален анализ и значението на използването на артикулатор.

5/ Оценяване на изработените конструкции.

6/ Дискусия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Инфодент ООД, тел. 02/963 45 43; 0899 103 913; e-mail: infodent@infodent.bg

РЕГИСТРАЦИЯ, 29-05-2024 г.

  • Вашите данни