Quintessence, 3/2016

списание Куинтесенс, ноември 2016СЪДЪРЖАНИЕ

Резюмета на статиите вижте в ПДФ-файла

консервативни възстановявания

Композитно възстановяване на ерозивни дефекти на твърдите зъбни тъканиThomas Attin, Prof. Dr. med. dent.,  Gabriel Bosch, Dr. med. dent. Florian J. Wegehaupt, Dr. med. dent., Albert Mehl, Prof. Dr. med. dent., Annette Wiegand, Prof. Dr. med. dent., Uwe Blunck, Dr. med. dent.

Адхезивна връзка с ерозирани твърди зъбни тъканиCarolina GanB, Prof. Dr. med. dent.,  Adrian Lussi, Prof. Dr. med. dent., Nadine Schlüter, Priv.-Doz. Dr. med. dent.

имплантология

Имедиатно имплантиране в моларната област на свръхшироки 7 mm импланти сравнено с имплантиране в заздравели алвеоларни ложи след socket preservation /6-месечни резултати след натоварване от рандомизирано контролно проучване/ Marco Tallarico, DDS, MS,  Erta Xhanari, DDS,  Milena Pisano, DDS, Giacomo De Riu, MD, MS, Antonio Tullio, MD, MS, Silvio Mario Meloni, DDS, PhD, MS

зъботехника

Корекция на форма, обработване на повърхността на конструкциите и факторът времеShoko Yamamoto, Yusaku Yajima, Daisuke Kawauchi, Tatsuya Urisaka, Kenji Aoki, Masayuki Saito, Ryu Yamasaki