Quintessence 3/21

spisanie Quintessence 3-21СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 3/2021

Прочетете резюметата на статиите

ПРОТЕТИКА – стр. 5

Лечение с оклузални шини – Udo Plaster; Dr. Siegfried Marquardt; Ralf Hergenroether

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 27

Техника за анатомично изработване на фасети. Имитиране на природата – Paulo Kano; Luiz Narciso Baratieri; Rafael Decurcio; Sillas Duarte; Pricila Saito; Jonathan L. Ferencz; Nelson R.F.A. Silva

ХИРУРГИЯ – стр. 42

Зашиване и оздравяване на рани. Практични размисли за техниката на зашиване в модерната пародонтална и имплантна хирургия – Otto Zuhr; Dodji Lukas Akakpo; Markus Hurzeler