Quintessence, 4/2015

quintessence-4-2015

Quintessence 4/2015

СЪДЪРЖАНИЕ, бр. 4/2015

Кликнете на корицата, за да видите резюметата на статиите!

естетика – клиника и лаборатория

Концепция за минимално инвазивно протетично възстановяване на силно оцветени зъбиLeonardo Bacherini, DDS; Myra Brennan, DMD; Leonardo Bocabella, CDT; Paolo Vigiani, CDT

Керамика: чрез нанасяне или монолитна. Интерпретации на цвета отвъд видимото възприятие – ZTM Sascha Hein; Panaghiotis Bazos, DDS, BSc; Javier Tapia Guadix, DDS; Lucas Zago Naves, DDS, MS, PhD;

протетика

Корекции на протетични конструкции с композитни материали. – Hans Jörg Staehle, Prof. Dr. med.

възстановявания върху имплантати

Завинтващите се конструкции върху имплантати като протетична концепция – Daniel Bäumer, Dr. med. dent.; Otto Zuhr, Dr. med. dent.; Markus Hürzeler, Prof. Dr. med. dent.

ендодонтия

Какво бихте направили? Клиничен случай – Gabriel Tulus, Dr. medic. stom.

 

Списанието може да разгледате и закупите в офиса ни!

Цена: 40 лв.

Направете своя годишен абонамент за 4 броя на ЦЕНА: 96 лв.