сп. Quintessence International Bulgaria, бр.3/2012

Здравейте,
Излезе от печат трети, предпоследен брой на списанието за 2012. Надяваме си и този път да намерите много интересни статии в областите, в които работите.

Quintessence_BG 3/2012

Quintessence
бр. 3/2012

ето съдържанието:
протетика – клиника и лаборатория
Комплексно възстановяване на големи дефекти на твърдите зъбни тъкани с неинвазивно изработени временни конструкции от високоустойчив полимер – Oliver Brix, Daniel Edelhoff, Josef Schweiger

естетичен анализ – клиника и лаборатория
Естетичният анализ от фотографска гледна точка. Функционално състояние по Пластер – Udo Plaster

имплантология
Проблеми, свързани със субмукозните остатъци от цименти при фиксирането на имплантатни супраструктури, и индикации за изработване на индивидуални абатмънти – Arndt Happe, Gerd Körner, Daniel Rothamel

пародонтология
Пародонтално лечение в дисталните участъци на горната челюст – Част II–Хирургични възможности – Clemens Walter, Heidi Keller, Julia Schmidt, Roland Weiger, Peter Eickholz, Nicola U Zitzmann

практически съвети
Рентгенологично визуализиране на гингивалния сулкус – Boer, Wolfgang-M

зъботехника
Естетично и функционално възстановяване на силно ерозирали зъби на горна и долна челюст – Pascal Holthaus

Изработване на естествено изглеждащи керамични корони – Naoto Yuasa