Систематика и техника на успешните възстановявания при дъвкателни зъби: 29.04.2017

ТЕМА: Систематика и техника на успешните възстановявания при дъвкателни зъби

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ЛЕКТОР: Проф. Д-р Радосвета Василева

ДАТА: 29 април 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Конгресен център на „Витоша Парк Хотел“ малка зала, 12.00 – 16. 00 часа.

КОНТАКТИ: тел. 0888 925569; e-mail: etienet[@]abv.bg

Такса участие: 250 лв.

Краен срок за записване: 21.04.2017 г.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие): Банка: Българска пощенска банка; IBAN: BG 59 BPBI 79401057697501; BIC: BPBIBGSF.Радосвета Василева

Група до 10-12 участници. Курсът се провежда при минимум 6 души.

ПРОГРАМА

 • Работа върху предварително препарирани кавитети – 3 модификации за КМ – клиничен анализ и планиране с различни матрични системи и избор за конкретна група дъвкателни зъби
 • Изработване и адхезивно фиксиране на инлей от КМ
 • Нови генерации моделиращи инструменти и видове техники на нанасяне
 • Гнатологично оформяне на дъвкателната повърхност
 • Работа с композитни цветове(бои) при обтурации на дъвкателни зъби
 • Постендодонтски възстановявания върху изкуствени корени с КМ
 • Възстановяване с фиброщифтове по два метода
 • Употреба на директен метод с влакна.

В теоретичната част ще се разгледат:

 • Нови виждания за кавитетната препарация при КМ(директни и индиректни обтурации) и съвременно разбиране на адхезията
 • Нови разработки в технологията на КМ за дъвкателни зъби
 • Алгоритъм за финиране и полиране на обтурации
 • Представяне на авторски клинични случаи и прогнозни аспекти за дълготрайността при дистални обтурации и възстановявания след лечение на коренови канали
 • Същност и нови виждания при възстановявания на ендодонтски лекувани зъби.

Участниците в курса ще работят върху фантомни зъби и специални прозрачни моделни зъби с готови кавитетни форми, както и върху изкуствени зъбни корени, специално за изграждания.
Участниците ще получат сертификат за участието си и мостри от композитен материал.