Полагане на TWiNY върху циркониев скелет и GR Block полихроматично характеризиране: 18-19.10.2019

ТЕМА: Полагане на нано-клъстърна хибридна поликерамика TWiNY върху циркониев скелет и GR Block полихроматично характеризиране

HANDS ON / WORKSHOP

ДАТА: 18-19 октомври 2019 г.

ВОДЕЩ: Yuji Fujito, MDT, Yamakin technition instructor

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

  • Лекция и демонстрация на 18.10.2019 г. в Пловдив, в рамките на Медикус Денто Галения
  • Пълен теоретико-практически курс на 19.10.2019 г.

ОРГАНИЗАТОР: Миплант, Живка Алексова – 0885094037, jivka@ miplant.bg

ПРОГРАМА: Докоснете се до Японската култура и прецизност в денталната протетика!

  • Ще ви запознаем с начина на полагане на TWiNY върху циркониев скелет
  • Ще изучите как да създавате високо естетична протетика, използвайки TWiNY Еffect или TWiNY Gum ефикасно
  • Ще придобиете уменията за характеризиране на CAM-изрязани блокове с употребата на Luna-Wing бои и TWiNY Flow

Изтеглете подробна ПРОГРАМА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА