5-та Международна Дентална Лазерна Академия: 3-5 Април 2014

ТЕМА: V-та МЕЖДУНАРОДНА ДЕНТАЛНА ЛАЗЕРНА АКАДЕМИЯ

ДАТА: 3-5 Април 2014 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  Пловдив,

ОРГАНИЗАТОР: Дентално Лазерно Общество

КОНТАКТИ: тел: 0888358266, 0896742065 и 0884065941

ПРОГРАМА:

Академията е официално сертифицирана от WFLD

03.04.2014 (четвъртък)

  • Сертифициран от WFLD еднодневен курс – Модул I:

„Физика на лазерите“- инж. Иван Петров
„Основни познания по лазерно-асистирана кариесология и кавитетна препарация“  – Проф. д-р Норберт Гуткнехт
„Лазерно асистирана орална хиругия“ – Проф. д-р Сам Намур

  • Еднодневен курс: „Лазерна акупунктура – приложение в денталната медицина“ – д-р С. Еленкова, председател на БДТКМ
  • Предконгресни курсове с основни теми: “Приложение на диодните лазери в денталната практика“ и „Приложение на Er: YAG лазерите в денталната практика“ (лектори на ДЛО)

16:30 Официално откриване на Академията. Приветствия от Ректора на МУ Пловдив, Декана на ФДМ и Председател на ДЛО. Награждаване на проф. Джошуа Мошонов за принос към дейността на ДЛО.

17:00 Обзорна лекция на Проф. Джошуа Мошонов (Израел)

19:00 Коктейл

04.04.2014 (петък)

ПАНЕЛ ОРАЛНА ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Модератор:
Доц. Георги Томов
09:00-10:30    Лазерно асистирана орална хиругия – Проф. Сам Намур (Белгия)
10:30-11:00    Дискусия
11:00-12:30    Приложение на лазерите в имплантологията – Проф. Йозеп Арнабат (Испания)
12:30-13:00    Дискусия
13:00-14:00    Обедна почивка (стартиране на постерната сесия)

ПАНЕЛ ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ
Модератор:
Доц. Георги Томов
14:00-15:30 Лазерно асистирана пародонтология – Проф. Норберт Гуткнехт (Германия)
15:30-16:30 Дискусия
16:30-17:30 Лазерна терапия при патология на оралната лигавици – Доц. Георги Томов

ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

05.04.2014 (събота)

ПАНЕЛ ЕНДОДОНТИЯ
Модератор: доц. Ани Белчева
09:00-10:30 Силата на кавитацията – ефекти на лазерно активираната иригация в ендодонтията – Проф. Роналд Де Мур (Белгия)
10:30-10:45 Дискусия
10:45-11:30 Светлинно тъканни взаимодействия в близкия инфрачервен спектър. Предимства и недостатъци на най-разпространените лазерни системи – Д-р Евгени Миронов
11:30-12:00
Мекотъканна хирургия-избор на дължината на вълната според спецификата на оперативното поле – Д-р Веселина Бозалиева
12:00-12:30 Правила за безопастност в лазерната дентална практика – Д-р Теодора Семковска
12:30-13:00 Денталните лазери-правни аспекти и особености на информираното съгласие – адв. Мария Радева
13:00-13:30 Обедна почивка
13:30-14:00 Мениджмънт на лазерна дентална практика – Д-р Диана Бушкалова
14:00-14:30 Er:YAG лазерна пародонтология в ежедневната дентална практика – Д-р Благовеста Янева
14:30-17:30 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ * – Модератор: д-р В. Стефанова
Обявяване на победителя в постерната сесия и награждаване.

* Темите на оралните презентации ще бъдат обявени след изтичане на крайния срок за подаване на резюметата.

Официално закриване

Организационният комитет си запазва правото да прави промени в програмата при необходимост.